ERVARING | BiedOptimaal | Sion Orchids

BiedOptimaal kijkt elke dag naar de belichting-, warmte- en CO2-behoefte voor de komende vier dagen in de kas. Op basis van de verbruikte warmte, voorspelde wind, zon, temperatuur en de dagprijzen voor gas en elektriciteit maakt het systeem elke dag een optimale bieding voor de APX-dagstrategie. Hierbij wordt rekening gehouden met het verwachte APX-prijsniveau tot 4 dagen vooruit.

Het gebruik van al deze data maakt van BiedOptimaal een intelligent systeem waarin alle facetten worden meegenomen, en daarnaast is het systeem ook zelflerend. Met name de data koppeling met de klimaatcomputer zorgt ervoor dat er een nauwkeurige bieding plaatsvindt aan de hand van verwacht en gerealiseerd warmte en elektraverbruik. De prognose en resultaten van BiedOptimaal zijn in één oogopslag inzichtelijk door de heldere visuele presentatie in de EnergyManager, de portal van AgroEnergy.

Dagelijks tijdwinst en minder denkwerk

“BiedOptimaal bespaart me dagelijks tijd! Waar ik voorheen dagelijks  aan de hand van de weersvoorspelling en bufferniveau de APX-strategie moest bepalen, check ik nu uitsluitend of het APX-schema van BiedOptimaal klopt. En als ik ergens over twijfel, kan ik altijd sparren met mijn EnergieSpecialist”, aldus Bart over de inzet van BiedOptimaal.

BiedOptimaal werkt altijd toe naar een optimale buffervulling voor de aanvang van het weekend, en dat merkt Bart ook. “Daardoor hoef ik aan het einde van de week minder na te denken over de strategie richting het weekend. Daarnaast is het gasverbruik van de ketel merkbaar afgenomen!”

BiedOptimaal, waardevol voor de orchideeënteelt

“BiedOptimaal is waardevol voor ons omdat het de schakelmomenten op de dag goed voorspelt, en tevens de instraling van zonlicht wordt meegenomen in de prognose en de definitieve bieding. De elektriciteitsvraag voor de belichting wordt automatisch berekend aan de hand van de verwachte straling. Bovendien maakt de koppeling met de klimaatcomputer het heel specifiek bruikbaar voor onze situatie. Ook als je niet hoeft te belichten en toch extra warmte nodig hebt.”