Energiemanagement optimaliseren in roerige tijden

Het zijn roerige tijden, ook voor Spekflowers. Toch blijft het optimaliseren van het energiemanagement ook in deze tijd een continu aandachtspunt voor de anthuriumtelers. BiedOptimaal en BiedOptimaal Intraday, de datagedreven oplossingen van AgroEnergy, ondersteunen hen hierin en bieden een duidelijke toegevoegde waarde. Op meerdere vlakken.

Energiemanagement optimaliseren in roerige tijden

Spekflowers in Moerkapelle hoort tot de toonaangevende anthuriumbedrijven van ons land: op een oppervlak van 6,5 hectare telen Klaas en Dennis van der Spek zowel snij- als potanthuriums. Hun ouders begonnen hier ruim veertig jaar geleden mee en enkele jaren geleden namen de beide neven het stokje over. De Van der Speks zetten hun producten af via telersverenging Anthogether. Van de coronacrisis hebben zij tot nu toe beperkt last. “Bij de start van de coronacrisis in maart lag de verkoop twee à drie weken plat, maar daarna kwam deze snel weer op gang”, zegt Dennis van der Spek. “Wel is de export naar de Verenigde Staten behoorlijk teruggelopen. Enkele partijen die we hier beleveren, verkopen normaliter aan hotels en restaurants. Vanuit deze hoek is nu veel minder vraag.”

Het afkondigen van de nieuwe lockdown in ons land, enkele weken geleden, was volgens Van der Spek ook weer even schrikken. “Maar ik heb er zeker niet wakker van gelegen. De bloemenmarkten bleven immers open, bloemenwinkels konden buiten verkopen en bloemisten weten nu hoe te dealen met een dergelijke situatie. Dat zag je ook op de veiling: er was even sprake van een ‘schrikreactie’, maar de prijzen herstelden zich snel weer. Al met al was 2020 per saldo zeker geen heel slecht jaar voor ons.”

Beperkte impact Brexit

Een voordeel is volgens de teler ook dat gas in deze tijden – in tegenstelling tot de situatie ten tijde van de kredietcrisis – heel goedkoop is. “Dit beperkt de impact van corona. Daarbij kwamen banken in maart snel over de brug met aanvullende kredieten en maakten ook de steunmaatregelen van de overheid een groot verschil. En gelukkig bleef ons personeel ook coronavrij. Afstand houden is ook niet zo’n probleem op ons bedrijf. Daarbij houden we pauze in shifts, zodat mensen voldoende ruimte kunnen houden in de kantine.” Niet alleen de gevolgen van corona bleven binnen de perken; Van der Spek verwacht ook dat de Brexit weinig impact zal hebben. “Onze snijbloemen en potplanten gaan vooral naar Duitsland en Italië. De tien à twintig procent die naar Engeland gaat, loopt tot nu toe gelukkig nog gewoon door. Exporteurs hebben alleen wat langer tijd nodig om partijen in te klaren. Hierdoor moeten bestellingen nu een dag eerder worden gedaan.”

Rust

Energie is, na personeel, de grootste kostenpost van Spekflowers. Om die reden is het voor de familie Van der Spek cruciaal om grip te hebben op deze kosten. Daarom investeerden ze enkele jaren geleden in BiedOptimaal. Deze datagedreven oplossing van AgroEnergy doet – op basis van een schat aan data – een geautomatiseerde en optimale APX-bieding. Daarnaast wordt gestuurd op een optimale inzet van de WKK en analyseren de programma’s of de teler beter zelf elektriciteit kan maken of kan inkopen.   Binnen BiedOptimaal wordt de APX-bieding 24 uur van tevoren vastgelegd. “We kozen voor BiedOptimaal omdat we hierin een kans zagen om onze energiekosten verder te verlagen én om te worden ontzorgd in ons energiemanagement. Je wordt geacht om dagelijks voor 10.30 uur een APX-bieding te doen, maar in de ochtenduren zijn wij altijd druk met het klaarmaken van orders. Om die reden plande ik mijn biedingen vaak wel een kwartaal vooruit. Ook plande ik gedurende het belichtingsseizoen vaak een standaard teruglevering in. Maar hiermee behaalde ik niet het maximale resultaat. Met BiedOptimaal doen we dat wel én ik hoef er niet meer naar om te kijken. Daarbij monitort EnergieSpecialist Jaco Gelderblom van AgroEnergy zeven dagen per week of alles optimaal verloopt. Dat geeft rust.”

Veel financieel voordeel

Vorig jaar besloot Van der Spek ook BiedOptimaal Intraday te gaan inzetten. Deze oplossing biedt de telers de kans om actief te zijn op de intradaymarkt en gedurende de dag nog extra elektriciteit in te kopen of te verkopen. “We zagen hierin mogelijkheden om ons energiemanagement verder te optimaliseren. Daarbij was er een garantieregeling* aan verbonden, wat inhield dat we sowieso onze abonnementskosten terug zouden krijgen. Hierdoor liepen we dus weinig risico.”

Ontzorging en optimalisatie energiemanagement zijn belangrijkste winstpunten

Inmiddels heeft de ondernemer ervaren dat BiedOptimaal Intraday veel financieel voordeel brengt: het eerste jaar leverde de inzet van het programma hem bijna 4000 euro netto op. “Toch best een mooi nettoresultaat.” Van der Spek geeft daarnaast aan dat hij de uitbreiding van BiedOptimaal Intraday met belichting een interessante ontwikkeling vindt. “Binnenkort willen we hiermee gaan testen, met twee verschillende lichtgroepen. Ik heb goede hoop dat dit kan helpen om het resultaat van BiedOptimaal Intraday verder te optimaliseren. De toegevoegde waarde van deze datagedreven oplossingen ligt voor ons vooral in een stukje ontzorging en optimalisatie van energiemanagement.”

* De garantieregeling voor BiedOptimaal Intraday is nog steeds van toepassing. Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.