Update

BudgetGas

Zoals je waarschijnlijk al eerder hebt vernomen zijn de gas- en elektriciteitsprijzen de afgelopen tijd sterk gestegen. Sinds dit voorjaar is een stijging van de gasprijs ingezet en die stijging lijkt geen eindpunt te hebben. Maar deze stijging heeft ook effect op de prijs voor BudgetGas. Wat betekent dit voor jou?

Hoe wordt de prijs opgebouwd binnen BudgetGas?

Met BudgetGas kunt u uw eigen commodityprijs bepalen door voorafgaande aan het leveringsjaar te klikken op een vaste jaar- of kwartaalprijs waardoor u zelf gespreid kunt inkopen. Uw ingekochte volume wordt over het hele jaar c.q. kwartaal volgens uw maandprofiel* verdeeld. Voor het deel van uw volume waar geen prijs voor is vastgelegd, betaalt u de variabele indexprijs.

*            Uw maandprofiel is gebaseerd op de volumes van de afzonderlijke maanden

Waar kan ik mijn vastgelegde volume vinden?

Volg de onderstaande stappen voor het bekijken van het door jou vastgelegde volume:

  • Log in op EnergyManager
  • Bovenin kies je voor ‘Handel’ en klikt u op ‘Termijnhandel’
  • Je komt nu in het handelsoverzicht
  • Onderaan vindt je het overzicht ‘Orders 2021. Selecteer daar het tabblad ‘Verhandeld’ en je ziet welke orders je hebt uitgevoerd en hoeveel volume in totaal hebt vastgelegd.

 

Hoe komt mijn tarief tot stand (wanneer ik geen prijs heb vastgelegd)?

Op de nota bestaat uw tarief uit de indexprijs + het volumetarief van 0,367 ct/m3

Hoe ziet de inkoop voor 2022 er uit?

De opbouw van de index maandprijzen is:

  • 50% is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de daggasprijs
  • 50% is gebaseerd op de kwartaalprijs

De inkoopperiode van het indexvolume is korter dan u de afgelopen jaren gewend was. Het kwartaaldeel (= de helft van het indexvolume) wordt gedurende 1 maand (in plaats van 3 maanden) voorafgaand aan elk kwartaal ingekocht.

De inkoop van de afzonderlijke kwartalen is daarmee als volgt:

Kwartaal 1 2022: op handelsdagen van 1 t/m 23 december 2021
Kwartaal 2 2022: op handelsdagen van 1 t/m 31 maart 2022
Kwartaal 3 2022: op handelsdagen van 1 t/m 30 juni 2022
Kwartaal 4 2022: op handelsdagen van 1 t/m 30 september 2022

Hoe komt mijn tarief tot stand (wanneer ik een prijs heb vastgelegd)?

Op de nota bestaat het tarief uit een mengprijs van een vaste prijs en de indexprijs. Voor de verdeling van het vaste prijsvolume kijken we in eerste instantie naar de contract maandvolumes. Zodra de afname van een betreffende maand bekend is, wordt de verdeling hierop aangepast. De uiteindelijke verdeling is pas definitief zodra het leveringsjaar is verstreken en wordt op de jaarafrekening verrekend.

Het tarief op uw nota bestaat uit de gemiddelde commodityprijs + het volumetarief van 0,367 ct/m3.

Vastgelegd volume wordt volledig afgenomen
Stel het blijkt aan het einde van het leveringsjaar dat u 75% van het totale jaarverbruik hebt vastgelegd, dan wordt uw prijs per maand voor 75% bepaald door het door u vastgelegde tarief en voor 25% door de maandelijkse indexprijs. Doordat uw volume over het hele jaar verspreid wordt, zijn de huidige hoge prijzen alleen van invloed op het gedeelte dat u niet heeft vastgelegd.

Vastgelegd volume wordt niet volledig afgenomen
Het vastgelegde volume wordt over de maanden verdeeld op basis van de verwachte maandvolumes (de contract maandvolumes). Per maand wordt vervolgens bekeken of er sprake is van meer of minder afname ten opzichte van het vastgelegde volume voor die maand

Wanneer u minder afneemt dan u voor die maand heeft ingekocht, dan wordt de afname berekend tegen de vastgelegde prijs. Het volume dat u voor die maand te veel heeft ingekocht, wordt verrekend tegen het verschil tussen de vastgelegde prijs en de indexprijs van die maand.

Wanneer u meer afneemt dan dat u voor die maand heeft ingekocht, wordt het resterende volume tegen de indexprijs van die maand afgerekend.

Waarom hebben jullie de inkoopstrategie gewijzigd (van 3-0-3 naar 1-0-3)?

Vanwege de hoge energieprijzen hebben we de inkoopstrategie voor het indexvolume gewijzigd. Wij hebben u hierover vorig jaar geïnformeerd. Met deze inkoopstrategie zitten we korter op de markt en bij een eventuele prijsdaling kan dan sneller een lagere gasprijs worden gerealiseerd. Zie voor meer informatie over de verschillende inkoopstrategieën uw prijzenblad in EnergyManager

Waarom passen jullie de inkoopstrategie nu niet aan als de prijzen in maart het hoogst van het kwartaal zijn? 

Op het moment dat wij de definitieve indexformule bekend hebben gemaakt via uw prijzenblad, dan is deze onderdeel van onze contractuele verplichtingen naar u. Wij kunnen deze niet wijzigen gedurende het lopende contract.

Wat wordt de indexprijs voor deze maand (maart)?

Dat is nog niet volledig bekend. Gezien de extreme prijsbewegingen is het moeilijk in te schatten wat de prijs uiteindelijk wordt.

Met behulp van de wekelijkse prijsupdate kunt u zien wat de verwachtingen zijn. Ga hiervoor naar het Informatiecentrum via EnergyManager en zoek op ‘indexprijzen budgetGas 2022’. Op deze pagina geven we u een zo goed mogelijke inschatting op basis van de meest recente prijsontwikkelingen.

De indexprijs tot en met maart wordt als volgt berekend:

  • De helft van de indexprijs is bepaald door de kwartaalinkoop die in december 2021 heeft plaatsgevonden. De gerealiseerde prijs is 107,828 ct/m3.
  • De andere helft van de indexprijs is de gemiddelde daggasprijs in de maand maart. We zijn nu halverwege de maand en de gemiddelde daggasprijs tot nu toe is circa 153 ct/m3.
  • U kunt de daggasprijs ook zelf volgen. Log hiervoor in op EnergyManager. Ga naar marktanalyse > marktprijzen > actuele prijzen.
  • Om tot de volledige indexprijs te komen rekenen we een opslag van 0,397 ct/m3.

Wat wordt de indexprijs voor de maanden april t/m juni?

Zoals in uw prijzenblad opgenomen is, koopt AgroEnergy het kwartaalprijs gedeelte voor kwartaal 2 in de maand maart gespreid in. De andere helft van de indexprijs is de gemiddelde daggasprijs in de betreffende maand. Omdat wij niet weten wat de gerealiseerde kwartaalprijs wordt en wat de prijzen de komende periode doen, kunnen we nog niet aangeven wat de indexprijs wordt.

Bekijk de meest actuele verwachting op het Informatiecentrum via EnergyManager en zoek op ‘indexprijzen BudgetGas 2022’.

Voorziet u veranderingen in uw teelt?

Wanneer u veranderingen in uw teelt verwacht en daarmee wijzigingen in uw afname en maandverdeling van maand contractvolumes, neem dan contact met ons op. Door de huidige hoge gasprijzen is het van belang dat u, uw volumes zo goed mogelijk inschat, zodat wij de inkoop zo goed mogelijk voor u kunnen doen en uw nota’s zo goed mogelijk aansluiten op uw werkelijke afname.

Bij AgroEnergy zit je goed

Zoals je van AgroEnergy, onderdeel van Eneco, mag verwachten volgen we de ontwikkelingen op de energiemarkt op de voet en staan we klaar om te helpen. We doen ons uiterste best om de energiekosten voor onze klanten te minimaliseren. Net zoals we al 20 jaar doen. Je energiecontract is bij ons in goede handen. En natuurlijk blijven we je energie leveren zolang jij dat wilt.

Vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van het artikel? Neem dan contact op met je energiespecialist.