Update

BudgetGas

Zoals je waarschijnlijk al eerder hebt vernomen zijn de gas- en elektriciteitsprijzen de afgelopen tijd sterk gestegen. Sinds dit voorjaar is een stijging van de gasprijs ingezet en die stijging lijkt geen eindpunt te hebben. Maar deze stijging heeft ook effect op de prijs voor BudgetGas. Wat betekent dit voor jou?

Heb je geen prijs vastgelegd voor 2021?

Al het gas dat je verbruikt in een maand wordt dan afgerekend tegen de indexprijs van de betreffende maand. Deze indexprijs* is gedeeltelijk gebaseerd op de gespreide inkoop die we doen en gedeeltelijk op de daggasprijs. Hierdoor stijgt je prijs voor deze maand wel aanzienlijk, maar door de gespreide inkoop kunnen we het effect van de huidige hoge prijzen iets beperken. Pas na afloop van de leveringsmaand kunnen we de definitieve indexprijs van die maand berekenen. Zodra de prijs bekend is, publiceren we die in ons online Informatiecentrum op EnergyManager.

Voor het bekijken van de prijzen volg je onderstaande stappen:

 • Log in op EnergyManager
 • Rechts bovenin, naast ‘Mijn account’, klik je op ‘I’
 • Je komt nu in het Informatiecentrum
 • Vul rechtsboven in de zoekbalk in: ‘Indexprijzen budgetgas’ en klik op het vergrootglas
 • Je ziet hier de prognose van de commodityprijzen. Deze worden wekelijks bijgewerkt.

 

Heb je al wel een prijs vastgelegd voor 2021?

Je ingekochte volume wordt over het hele jaar uitgespreid. Aan het begin van volgend jaar berekenen we bij de eindnota aan de hand van je daadwerkelijke verbruik in 2021 welk percentage dit per maand is. Stel het blijkt aan het einde van 2021 dat je 75% van je totale jaarvolume heeft vastgelegd, dan wordt je prijs per maand voor 75% bepaald door het door jou vastgelegde tarief en voor 25% door de maandelijkse indexprijs*. Doordat je volume over het hele jaar verspreid wordt, zijn de huidige hoge prijzen alleen van invloed op het gedeelte dat je nog niet hebt vastgelegd.

Houdt er rekening mee dat als je dit jaar meer gas afneemt dan je hebt vastgelegd, wij op de jaarnota in iedere maand een deel van je afname tegen de indexprijs in rekening zullen brengen. Dit resulteert op de nota in een gemiddelde gasprijs. Die indexprijzen zijn nu al hoog en zullen naar verwachting ook voor oktober t/m december erg hoog blijven. Het loont dus om de komende maanden zo min mogelijk gas af te nemen.

Neem je minder af dan vastgelegd?

 • Het vastgelegde volume wordt dan over de maanden verdeeld op basis van de verwachte maandvolumes (de contract maandvolumes)
 • Per maand wordt vervolgens bekeken of er sprake is van meer of minder afname ten opzichte van het vastgelegde volume voor die maand
 • Wanneer je minder afneemt dan je voor die maand hebt ingekocht, dan wordt de afname berekend tegen de vastgelegde prijs en wordt het volume dat je voor die maand teveel hebt ingekocht, verrekend tegen het verschil tussen de vastgelegde prijs en de indexprijs van die maand
 • Wanneer je meer afneemt dan dat je voor die maand hebt ingekocht, wordt het resterende volume tegen de indexprijs van die maand afgerekend

Waar kan ik mijn vastgelegde volume vinden?

Volg de onderstaande stappen voor het bekijken van het door jou vastgelegde volume:

 • Log in op EnergyManager
 • Bovenin kies je voor ‘Handel’ en klikt u op ‘Termijnhandel’
 • Je komt nu in het handelsoverzicht
 • Onderaan vindt je het overzicht ‘Orders 2021. Selecteer daar het tabblad ‘Verhandeld’ en je ziet welke orders je hebt uitgevoerd en hoeveel volume in totaal hebt vastgelegd.

 

Hoe ziet de inkoop voor 2022 er uit?

Vanwege de huidige hoge energieprijzen heeft AgroEnergy besloten om de inkoopstrategie voor het niet vastgelegde volume van BudgetGas (ook wel index volume genoemd) voor het leveringsjaar 2022 te wijzigen.

De inkoopperiode van dit index volume zal korter zijn dan je de afgelopen jaren gewend was.
Het kwartaal deel (= de helft van het indexvolume) wordt gedurende 1 maand (in plaats van 3 maanden) voorafgaand aan elk kwartaal ingekocht.

De inkoop van de afzonderlijke kwartalen is daarmee als volgt:

Kwartaal 1 2022: op handelsdagen van 1 t/m 23 december 2021
Kwartaal 2 2022: op handelsdagen van 1 t/m 31 maart 2022
Kwartaal 3 2022: op handelsdagen van 1 t/m 30 juni 2022
Kwartaal 4 2022: op handelsdagen van 1 t/m 30 september 2022

 

Het risico op hoge marktprijzen in december is daarmee niet weggenomen, maar met deze inkoopstrategie zitten we korter op de markt en bij een eventuele prijsdaling kan dan een lagere gasprijs worden gerealiseerd.

De opbouw van de index maandprijzen blijven gelijk, namelijk:

 • 50% is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de daggasprijs
 • 50% is gebaseerd op de kwartaalprijs

We kunnen ons voorstellen dat het een lastige tijd is. Wanneer je veranderingen in je teelt verwacht, neem dan contact met ons op. Door de huidige hoge gasprijzen is het van belang dat je de volumes die je nodig denkt te hebben zo goed mogelijk inschat, zodat wij de inkoop zo goed mogelijk voor je kunnen doen.

Bij AgroEnergy zit je goed

Zoals je van AgroEnergy, onderdeel van Eneco, mag verwachten volgen we de ontwikkelingen op de energiemarkt op de voet en staan we klaar om te helpen. We doen ons uiterste best om de energiekosten voor onze klanten te minimaliseren. Net zoals we al 20 jaar doen. Je energiecontract is bij ons in goede handen. En natuurlijk blijven we je energie leveren zolang jij dat wilt.

Vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van het artikel? Neem dan contact op met je energiespecialist.