Opzeggen

deelnameovereenkomst

Je deelnameovereenkomst wordt ieder jaar stilzwijgend voor een jaar verlengd, tenzij je deze voor 1 mei schriftelijk hebt opgezegd. Wil je je Deelname- en Leveringsovereenkomst(en) bij AgroEnergy beëindigen? Zeg dan tijdig je Deelnameovereenkomst op, voordat je de Leveringsovereenkomst opzegt.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Je leveringsovereenkomst opzeggen

Een voorbeeld: als je per 1 januari 2018 jouw Leveringsovereenkomst wilt beëindigen, dan zeg je vóór 1 mei 2017 jouw Deelnameovereenkomst op. In dat geval gaat AgroEnergy er van uit dat je ook jouw Leveringsovereenkomst(en) bij Eneco Zakelijk B.V. op wil zeggen, zodat jouw Leveringsovereenkomst per 31 december 2017 beëindigd zal zijn. AgroEnergy brengt Eneco Zakelijk B.V. op de hoogte van deze opzegging. Je ontvangt van ons altijd een bevestiging van je opzegging.

Als je niet tijdig (in ons voorbeeld niet vóór 1 mei 2017) jouw Deelnameovereenkomst hebt opgezegd, dan betekent dit dat je ook jouw Leveringsovereenkomst voor het leveringsjaar 2018 niet kunt opzeggen. De eerstvolgende geldige mogelijkheid om jouw Deelnameovereenkomst op te zeggen is dan vóór 1 mei 2018. Wanneer je vóór 1 mei 2018 jouw Deelnameovereenkomst opzegt, zullen wij automatisch jouw Leveringsovereenkomst(en) bij Eneco Zakelijk B.V. voor je per 31 december 2018 opzeggen.

Tussentijdse beëindiging

Wil je de overeenkomsten niet uitdienen? Of wil je overeenkomsten op een ongeldige wijze opzeggen? Dan is er sprake van tussentijdse beëindiging. In dit geval zal AgroEnergy een schadevergoeding in rekening brengen. De hoogte van deze vergoeding wordt berekend conform het ‘Beleid Schadevergoeding Tussentijdse Contractbeeindiging. Je kunt de voorwaarden van dit beleid ook nalezen op de website onder ‘Standaardvoorwaarden’.

opzeggen agroEnergy