Update energiemarkten: alles is extreem deze zomer

De energiemarkten zijn zo extreem als het weer deze zomer. De energiegrondstoffen zoals olie, steenkool en CO2 emissierechten liepen in het eerste halfjaar al naar recordniveaus. Er is al genoeg over geschreven: gedreven door krapper aanbod na de overschotten tijdens de corona-lockdown en vraagherstel. Maar ook speculatie die oversloeg van de financiële markten naar de grondstofmarkten. Het overschot aan geld, gecreëerd door overheden en centrale banken om een economische recessie als gevolg van de corona-lockdown te voorkomen, moest en moet ergens naartoe. Die geldstroom gaat altijd eerst naar financiële markten en dan naar bedrijfsovernames en  grondstofmarkten.

Termijnmarkt elektriciteit

De termijnmarkt voor elektriciteit volgt de hele tijd min of meer de kostprijs. Weliswaar is de WKK-sparkspread momenteel fantastisch, maar dat komt omdat vrijwel alle glastuinbouwbedrijven en andere middelgrote organisaties die de WKK hebben draaien nauwelijks kosten voor CO2 -emissie hebben. De energiebelastingen op WKK-gas zijn nul en deze bedrijven vallen niet onder het ETS systeem en hoeven dus geen CO2 -emissierechten te kopen. De fossiele concurrenten op de elektriciteitsmarkt hebben het eerstgenoemde voordeel ook, maar het tweede niet. Gevolg is dat de productiemarges voor grote centrales (clean sparkspread en clean darkspread) voor alle toekomstige tijdvakken rond of onder nul zijn. Dus deze exploitanten pakken geen winst. Voor de exploitanten van duurzame bronnen (uit zon, wind, biomassa en waterkracht) zijn deze prijzen wel een feest. Zeker voor de bronnen met een lage kostprijs die lage SDE-basisbedragen hebben, kunnen boven kostprijs hun elektriciteit verkopen.

Update termijnmarkt gas

De termijnmarkt voor gas was tot voor kort nog laag geprijsd. Maar door de lage vulgraad van de gasopslagen en de beperkte LNG aanvoer is de situatie nu nijpend geworden. De LNG prijzen in Azië zijn in de afgelopen weken sterk gestegen en de Europese prijzen moeten mee om nog enige aanvoer te krijgen deze zomer. De LNG Japan/Korea marker noteert voor komende maanden 15-17 $ per MMBtu, dat is omgerekend 41-47 ct/m3. Het huidige prijsniveau komt hiermee overeen na aftrek van lagere transportkosten vanuit de VS naar Europa ten opzichte van Azië.

Opvallend is dat de prijzen voor de komende winterperiode niet of nauwelijks hoger zijn dan de korte termijnprijzen. Dat betekent dat de partijen die nu gas opslaan niets verdienen. Dat kan niet zo blijven. Sowieso zal deze extreme situatie niet zo aanhouden. Het voelt als zomer 2008. De vraag is niet of de recessie en de prijsval komt, maar de vraag is wanneer deze komt.

Dit artikel is door AgroEnergy geschreven voor Bloemisterij.

MARKTVISIE | Frontmaand bij gas daalt sinds twee maanden naar 30 €ct/m3

Frontmaand | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt nog steeds op zoek naar richting

Gasmarkt | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel