Tariefsverhoging ODE raakt Glastuinbouw

De wens komt voort uit het feit dat de opbrengsten van de ODE worden ingezet voor de SDE++ subsidie waar met name het bedrijfsleven van profiteert.

Vooral de middelgrote verbruikers (vanaf 50.000 kWh) worden hierdoor getroffen. Onder hen zitten veel tuinbouwbedrijven die met hun verbruik al vroeg in het jaar in de derde staffel (50.000 kWh – 10.000.000 kWh) terecht komen en daar de rest van het jaar in zitten. Dit is juist de staffel waar de grootste tariefswijziging van de ODE wordt voorgesteld. Van 7,40 EUR/MWh in 2019 naar 20,50 EUR/MWh in 2020; een stijging van maar liefst 177%.

Als we dit op jaarbasis doorrekenen betekent deze stijging dat een tuinder die 2.000.0000 kWh uit het net geleverd krijgt, in 2020 ca. 25.000 euro meer aan energiebelasting en ODE betaalt in vergelijking tot 2019. Voor deze tuinder betekent dit dan een stijging van 12,50 EUR/MWh. Voor de staffel die daarna komt; vanaf 10.000.000 kWh, is de stijging ‘beperkt’ tot 34%.   

Een dergelijk voorstel druist in tegen de plannen van datzelfde kabinet om afscheid te nemen van het aardgas en dit te vervangen door bijvoorbeeld elektrisch aangedreven warmtepompen. Bovendien stimuleert dit wetsvoorstel het gebruik van de aardgas gedreven WKK’s door de elektriciteit zelf te maken in plaats van uit het net te halen.   

In de loop van december stelt de tweede kamer de definitieve tarieven voor 2020 vast. Als de definitieve tarieven bekend zijn informeren wij u daarover.

MARKTVISIE | Termijnprijzen in een licht dalende trend richting het einde van het gasjaar

Termijnprijzen

MARKTVISIE | Gasmarkt onzeker door sterke stieren en beren

MARKTVISIE | Stakingsdreiging in Australië blijft de gemoederen bezighouden

Stakingsdreiging | marktvisie

MARKTVISIE | Nervositeit over stakingen Australië zorgt voor volatiele gasmarkt

Nervositeit | marktvisie