MARKTVISIE | Stijging gasprijzen gevolg van stop-loss clicks?

Samenvatting:

  • Stijging gasprijzen
  • Verdere daling GvO-prijzen
  • CO₂-emissierechten op niveau van begin februari
  • EU loopt achter op doelstelling windenergie

Prijsontwikkeling in de afgelopen 7 dagen: 

Gas in eurocent/m3

21 feb

28 feb
TTF daggas 23,4 25,3
TTF april ’24

23,3

25,3

TTF jaar ’25

27,9

29,6

TTF jaar ’26

26,8

28,2

TTF jaar ’27

26,0

26,8

Elektra in euro/MWh 21 feb 28 feb
OTC base april ’24

  51,1

  56,0

OTC peak ’25

  74,0

  81,0

OTC base ’25

  67,4

  74,3

OTC base ’26

  62,7

  70,5

GVO Europese Wind 2024

  2,40

  2,25

 

Stijging gasprijzen gevolg van stop-loss clicks?

Prijsontwikkeling gas en elektriciteit

Na een periode van voornamelijk zijwaartse en neerwaartse koersbewegingen, heeft de gasmarkt deze week een opwaartse trend ingezet. Deze opwaartse trend kan deels worden toegeschreven aan de voorspelling van een lage windkracht en de daaruit voortvloeiende relatief koude temperaturen van de afgelopen week. Deze verminderde windkracht resulteert in een toegenomen vraag naar gas.

Naast een toenemende vraag door verandering in temperaturen worden de prijsstijging van de afgelopen dagen verklaard door stop-loss clicks. Door deze clicks worden kooporders getriggerd als de prijs onder een bepaald niveau zakt. Experts melden dat handelaren de afgelopen periode achterover hebben geleund en door middel van deze stop-losses automatisch gaan handelen bij de eerste prijsstijging in weken.

De prijs van elektriciteit is tevens gestegen. De opwaartse trend die deze week zichtbaar was in de handel van emissierechten, is een van de factoren die deze stijging heeft veroorzaakt. Emissierechten zijn, na een periode van neerwaartse trend, gestegen van 53 euro per ton naar ca. 58 euro per ton. Deze stijging werd deels aangewakkerd door een shortpositie in de markt gedurende de afgelopen week, waarbij partijen hun emissierechten met winst konden verkopen. De huidige handelstrend maakt het daarom opnieuw aantrekkelijk om emissierechten te kopen.
De GvO Europese Wind 2024 prijs is de afgelopen week opnieuw verder gezakt naar 2,25 euro per stuk.

 

Gasaanbod en gasvoorraden

In de afgelopen week zijn de gasreserves in Europa verder afgenomen tot een niveau van ruim 63% van de capaciteit. De vullingsgraad in Nederland bevindt zich onder dit niveau, met een percentage van 58%, deze vulgraad is lager als we deze vergelijken met de vulgraaf van hetzelfde moment afgelopen jaar, toen was de vulgraad circa 63%. Daarentegen blijft de vullingsgraad in Duitsland nog steeds hoger dan het gemiddelde in Europa, met een percentage van ruim 69%. Hoewel er twee weken geleden een kortstondige stijging was in de Duitse vullingsgraad, is deze de afgelopen week weer afgenomen.  Er worden nog vier LNG-schepen verwacht bij Nederlandse terminals voor 13 maart.

Gedurende deze periode heeft de Nederlandse gasconsumptie het laagste niveau bereikt van de afgelopen tien jaar. De weersvoorspelling voor de komende weken, met verwachtingen van iets lagere nachttemperaturen en een afname in windkracht, zullen echter naar verwachting de vraag naar gas doen toenemen.              
De Europese Commissie werkt aan een volledige stopzetting van Russische gasdoorvoer via Oekraïne, dit geldt echter wel pas na afgelopen van het huidige contract op 31 december.

 

Windenergie Europa    
Het afgelopen jaar heeft Europa een recordhoeveelheid van meer van 16 GW aan nieuw windvermogen geïnstalleerd. Desalniettemin blijft de Europese Unie achter op haar gestelde doelstellingen voor 2023. Deze doelstelling vereist een minimale jaarlijkse plaatsing van 40 GW aan windturbines, als onderdeel van het streven naar een aandeel van 42,5% hernieuwbare energie. Om dit te bereiken, wordt een totaal windvermogen van 500 GW geschat. WindEurope, de brancheorganisatie voor windenergie, blijft echter optimistisch over de toekomst en is van mening van de Europese doelstellingen binnen handbereik liggen.

De windindustrie heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met uitdagende omstandigheden en had dringend steun nodig. Deze steun heeft met name betrekking gehad op het verkrijgen van vergunningen voor windparken, waar sinds 2023 een versnelling merkbaar is.

Nederland heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het afgelopen jaar wat betreft het aandeel windenergie op zee. Volgens gegevens van Windstats is het geïnstalleerde vermogen in Nederland gestegen van 2460 MW naar 4478 MW. Op het gebied van windenergie op land is 500 MW toegevoegd.

Duitsland heeft ondanks de obstakels, zoals achterblijvende installatiesnelheden, een tender uitgeschreven voor 5,5 GW aan offshore windenergie. Het biedvenster loopt tot 1 augustus voor drie locaties in de Noordzee. Desondanks blijft de interesse van ontwikkelaars hoog.

 

Vooruitblik

De komende weken worden temperaturen boven de seizoennorm verwacht met vanaf eind volgende week meer ruimte voor de zon. Naast meer ruimte voor de zon wordt er ook een lager windaandeel verwacht, dit kan ervoor zorgen dat de gasvraag de komende weken toe zal nemen ondanks de stijgende temperaturen. Gezien de relatief goed gevulde gasvoorraden zal het prijseffect niet uitgesproken zijn.

De Noorse operator Gassco maakte deze week bekend dat er in maart en april extra onderhoud plaatsvindt bij het Kårstø-gasveld. Hierdoor valt er regelmatig 12 miljoen m3/dag weg aan export, op een maximale, totale exportcapaciteit van 350 miljoen m3/dag. Het gaat in totaal om tien blokken van twee dagen waarop het onderhoud plaatsvindt, dus het gaat in totaliteit om 240 miljoen m3. Dit zal ook hebben bijgedragen aan het opwaartse prijssentiment van de afgelopen dagen en de verwachting is niet dat dit nog verdere prijsimpact gaat hebben.

Lees de vorige marktvisie

MARKTVISIE | Frontmaand bij gas daalt sinds twee maanden naar 30 €ct/m3

Frontmaand | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt nog steeds op zoek naar richting

Gasmarkt | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel