Rekentool voor fiscale maatregelen tuinbouw

Op Prinsjesdag werd een aantal maatregelen gepubliceerd die gevolgen hebben op ondernemers in de tuinbouw. Glastuinbouw Nederland en AgroEnergy ontwikkelden een rekentool voor het berekenen van de financiële impact van die maatregelen. Het gaat hierbij onder meer het CO2-sectorsysteem en het uitfaseren van het verlaagd tarief tuinbouw.

Agro-Energy en Glastuinbouw Nederland hebben een rekentool ontwikkeld waarmee ondernemers de financiële impact van de op Prinsjesdag gepubliceerde maatregelen kunnen berekenen. Het gaat hierbij om het invoeren van het CO2-sectorsysteem, het uitfaseren van het verlaagd tarief tuinbouw en het inperken van de WKK-vrijstelling.

In het online spreekuur van 21 september van Glastuinbouw Nederland is terug te zien hoe dit valt in de sector en wat Glastuinbouw Nederland hiermee gaat doen.

 

MARKTVISIE | Cocktail aan prijsopdrijvende factoren deze week

Cocktail prijsopdrijvende factoren | marktvisie

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Onzekerheid door naderend Noors onderhoud

Onzekerheid | marktvisie

MARKTVISIE | Gaswinter voorbij, gasprijzen dalen

Zonnepanelen