Rekentool voor fiscale maatregelen tuinbouw

Op Prinsjesdag werd een aantal maatregelen gepubliceerd die gevolgen hebben op ondernemers in de tuinbouw. Glastuinbouw Nederland en AgroEnergy ontwikkelden een rekentool voor het berekenen van de financiële impact van die maatregelen. Het gaat hierbij onder meer het CO2-sectorsysteem en het uitfaseren van het verlaagd tarief tuinbouw.

Agro-Energy en Glastuinbouw Nederland hebben een rekentool ontwikkeld waarmee ondernemers de financiële impact van de op Prinsjesdag gepubliceerde maatregelen kunnen berekenen. Het gaat hierbij om het invoeren van het CO2-sectorsysteem, het uitfaseren van het verlaagd tarief tuinbouw en het inperken van de WKK-vrijstelling.

In het online spreekuur van 21 september van Glastuinbouw Nederland is terug te zien hoe dit valt in de sector en wat Glastuinbouw Nederland hiermee gaat doen.

 

MARKTVISIE | Elektriciteitsprijzen omlaag door laagste EUA-prijs sinds september 2022

Elektriciteitsprijzen | marktvisie

NIEUWS | AgroEnergy is door netwerkbeheerder TenneT erkend als Congestie Service Provider (CSP)

MARKTVISIE | Ondanks koude temperaturen verdere prijsdaling gasmarkt

Prijsdaling | marktvisie

MARKTVISIE | Voorzichtige prijsdalingen op termijnmarkten voor gas en elektriciteit

Prijsdalingen | marktvisie