Onbalanspoolvoordeel: AgroEnergy keert bijna 800.000 euro uit

Goed nieuws! Klanten van AgroEnergy ontvangen over het jaar 2020 bijna 800.000 euro aan onbalanspoolvoordeel. Klanten met een TradePower contract profiteren gezamenlijk van het onbalansresultaat.

“Bij AgroEnergy werken we met groepsvoordelen: onbalanspoolvoordeel en debiteurenuitkering. Simpel gezegd, de voordelen die we als groep behalen keren we naar rato uit aan de klant.  Dat doen we al sinds het ontstaan van AgroEnergy. Hierin zijn we uniek en dit blijven we ook doen” zegt Danielle Smout, Hoofd Energielevering bij AgroEnergy.

Vorig jaar keerde AgroEnergy ook al ruim 500.000 euro aan onbalanspoolvoordeel aan klanten met een TradePower contract.

Groepsvoordeel: Onbalansresultaat

Alle klanten met een TradePower contract dragen bij aan onbalanspooling en profiteren gezamenlijk van het AgroEnergy onbalansresultaat.

Het ontstaan van onbalans

Onbalans is het verschil tussen de ingenomen positie en de gerealiseerde afname/productie van elektriciteit per klokkwartier. Tekorten en overschotten die ontstaan door deze onbalans moeten opgevangen worden en hier staat een prijs tegenover: de onbalansprijs. De onbalansprijs voor afname en productie kan in één kwartier verschillen. Deze onbalansprijzen worden door Tennet (landelijk netbeheerder) ingesteld, afhankelijk van de situatie op het net.

Voordeel uit onbalans

Door met alle TradePower klanten een cluster te vormen, maken we met elkaar gebruik van de momenten dat er onbalansprijsverschillen zijn tussen elektriciteit invoeden en afnemen. In een grote groep is er meer ongelijktijdigheid waardoor er meer financieel voordeel behaald wordt. Het resultaat wordt verdeeld onder de klanten die aan dit resultaat hebben bijgedragen.

MARKTVISIE | Frontmaand bij gas daalt sinds twee maanden naar 30 €ct/m3

Frontmaand | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt nog steeds op zoek naar richting

Gasmarkt | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel