NIEUWS | Uitstel van betaling Opslag Duurzame Energie (ODE) en Energiebelasting (EB).

Het ministerie van Financiën heeft vandaag besloten dat de betaling van de belastingen Opslag Duurzame Energie (ODE) en de Energiebelasting (EB) voor ondernemingen uitgesteld mag worden voor de leveringsmaanden april, mei en juni. Het betreft ondernemingen die maandelijks gefactureerd worden.

Energieleveranciers mogen meewerken aan het bieden van uitstel maar hoeven het niet. AgroEnergy helpt haar klanten graag in deze moeilijke en bijzondere tijd. We hebben actief bijgedragen aan deze regeling en daarom geven wij graag gehoor aan deze oproep. AgroEnergy zal het innen van deze belastingen voor de betreffende ondernemingen uitstellen. Op deze manier helpt Eneco haar klanten op korte termijn wat meer financiële ruimte te krijgen.

Het besluit tot uitstel van betaling is nog vers en om er uitvoering aan te geven moet er nog veel geregeld worden. Klanten ontvangen volgende week meer gedetailleerde informatie over de manier waarop AgroEnergy vorm zal geven aan de opschorting. We vragen onze klanten de informatie nog even af te wachten en tot die tijd geen contact op te nemen met ons team AccountSupport.

Zie voor meer informatie over het besluit de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/versoepeling-betalingsuitstel-belastingdienst

MARKTVISIE | Termijnprijzen in een licht dalende trend richting het einde van het gasjaar

Termijnprijzen

MARKTVISIE | Gasmarkt onzeker door sterke stieren en beren

MARKTVISIE | Stakingsdreiging in Australië blijft de gemoederen bezighouden

Stakingsdreiging | marktvisie

MARKTVISIE | Nervositeit over stakingen Australië zorgt voor volatiele gasmarkt

Nervositeit | marktvisie