NIEUWS |AgroEnergy biedt klanten financiële ruimte door uitstel betaling ODE en EB

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat de betaling van de energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE), én de BTW hierover, uitgesteld mag worden voor de leveringsmaanden april, mei en juni 2020. Deze coronamaatregel betreft ondernemingen die maandelijks een factuur ontvangen voor elektriciteit en/of gas. Dit is ook van toepassing op uw onderneming.

Meer financiële ruimte op korte termijn
AgroEnergy helpt u in deze moeilijke tijd graag om op korte termijn meer financiële ruimte te krijgen.

Daarom hebben wij actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze regeling en stellen we het innen van de energiebelastingen voor uw onderneming voor april, mei en juni 2020 uit. U ontvangt voor deze drie maanden dus alleen een factuur voor levering van elektriciteit en/of gas. Zoals de regeling nu door de Overheid is opgesteld moeten wij in oktober 2020 de energiebelastingen van deze maanden alsnog bij u in rekening brengen.

U ziet de vermindering terug op uw factuur van de maand na levering. Zo is bijvoorbeeld het opschorten over de levering in de maand april zichtbaar op de factuur die u in mei 2020 ontvangt.

U hoeft niets te doen
Om de implementatie zo snel mogelijk te laten verlopen, voeren we deze automatisch voor u door. Het is niet mogelijk om hier uitzonderingen op te maken.

Coronamaatregel
Wij willen benadrukken dat de uitstel van betaling van de ODE één van de coronamaatregelen van het Kabinet is. De regeling is bedoeld om klanten tijdelijk meer financiële ruimte te geven en heeft niets te maken met het verhoogde ODE-tarief dat vanaf 1 januari jl. geldt.

Bezwaar ODE
Eneco en AgroEnergy voeren samen met Glastuinbouw Nederland oppositie tegen de ODE verhoging voor de zone 50MWh-10GWh. Eneco vindt de kostenverhoging voor klanten buitenproportioneel en ziet dat de gevreesde negatieve effecten op de verduurzaming van het energieverbruik inderdaad optreden. We zijn regelmatig in overleg met Glastuinbouw Nederland om zo effectief mogelijk de kostenverhoging voor komend jaar en mogelijk nog voor dit jaar ongedaan te maken en doen al het mogelijke om dit te bereiken.

AgroEnergy zal onze bezwaren tegen de ODE verhoging, mede namens Eneco, nog een keer verwoorden naar de Belastingdienst en Ministerie van Financiën in combinatie met de gebundelde bezwaren die we van klanten ontvangen hebben. Daarom vragen we alle klanten om uiterlijk donderdag 16 april hun bezwaar bij AgroEnergy in te dienen via info@agro-energy.nl

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, bekijk dan onze veelgestelde vragen of die van de Belastingdienst

Heeft u vragen? Ons team AccountSupport helpt u graag! Zij zijn bereikbaar op info@agro-energy.nl of via 088 895 4545.

MARKTVISIE | Frontmaand bij gas daalt sinds twee maanden naar 30 €ct/m3

Frontmaand | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt nog steeds op zoek naar richting

Gasmarkt | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel