Marktvisie|Termijncontracten gas onrustig, emissierechten wisselvallig

Samenvatting:

  • Olie boekt winst na handelsakkoord en OPEC+-vergadering
  • Gasprijzen volatiel door onderhandelingen Rusland en Oekraïne
  • Daggas stabiel door uitblijven kou
  • Mogelijke sancties VS tegen aanleg Nord Stream 2

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m311 dec18 dec
TTF daggas13,2012,45
TTF jan ’2013,6014,60
TTF jaar ’2014,0014,65
Elektra in euro/MWh11 dec18 dec
OTC base feb ’2046,6646,69
OTC peak ’2051,7551,75
OTC base ’2044,3544,60

Terugblik korte termijn

De APX-prijzen opereerden op de weekdagen gemiddeld tussen 35 en 45 €/MWH en in het weekend rond 33 €/MWH. Echte uitschieters naar boven of naar onderen bleven uit, met name vanwege het minder fluctuerende wind- en zonaanbod.

Over het algemeen hielden de onbalansprijzen zich rustig, met uitzondering van de gebruikelijke pieken aan het begin van de ochtend. Dinsdag zag Tennet zich tot twee keer toe genoodzaakt om noodvermogen af te roepen. In beide gevallen duurde deze situatie slechts ca. 15 minuten.

Terugblik lange termijn

De contracten voor zowel de korte als lange termijn vertoonden gedurende de verschillende handelsdagen grote verschillen onder invloed van allerhande politieke ontwikkelingen en wisselend productieaanbod. De gasprijs kelderde afgelopen vrijdag nadat nieuws doorsijpelde met betrekking tot een vermeende transportovereenkomst tussen Rusland en Oekraïne. Nadat dit akkoord door beide landen ontkracht werd, liepen de gasprijzen weer iets op. Op woensdagmiddag liet de CEO van het Oekraïense gasbedrijf Naftogaz weten dat een akkoord vóór 31 december erg onwaarschijnlijk is. Dit had direct effect op de gasprijzen, met name de contracten met levering in het eerste kwartaal, die enkele tienden opliepen.

De OTC elektraprijzen hadden ook een grillig prijsverloop, maar zijn week op week vrijwel gelijk gebleven. Nadat China en VS bevestigden dat een eerste deel van het handelsakkoord gesloten was, liepen de olieprijzen gestaag op en staan week op week ruim 3% hoger. Daarbij speelden ook de productiebeperkingen die bij de OPEC+-vergadering afgesproken zijn een belangrijke rol.

Steenkool heeft voor het 2020-contract enigszins stabiliteit gevonden rond 59 $/ton, na flinke verliezen in week 50. De prijzen voor emissierechten sprongen van dag tot dag soms wel een euro/ton op en neer. Sommige handelaren wilden hun laatste posities voor 2019 veilig stellen en ook de verwachte discussie in Duitsland met betrekking tot hun emissierechten speelden hierbij een rol.

Visie voor de komende week

Gas en elektra korte termijn

Voor de korte termijn handhaven we de verwachting op stabiel. Er wordt tot het einde van het jaar geen serieuze kou verwacht, het windaanbod is voldoende en af en toe schijnt de zon een paar uur. De kerstvakantie staat voor de deur en dat betekent dat de energievraag op de zakelijke markt gaat afnemen.

Voor het einde van het jaar worden nog minimaal twee LNG-schepen verwacht bij de Gate-terminal en er zijn zelfs nog meer dan vijftien tankers onderweg naar Groot-Brittannië. Gezien het relatief grote verschil tussen de daggasprijs en de prijs van het voorste maandcontract kiezen veel shippers ervoor om hun gasvoorraden nog niet aan te spreken. De korte termijn voor olie wordt vooral bepaald door voorraadberichten vanuit de VS en eventuele  (plotselinge) politieke ontwikkelingen.

Gas en elektra lange termijn

Voor de lange termijn zetten we de marktverwachting op stabiel. We zien vooral (geo)politieke drijfveren voor de prijzen op de verschillende markten. In Duitsland zouden deze week verdere afspraken gemaakt worden met betrekking tot het uitfaseren van de steen- en bruinkoolproductie, maar dit is doorgeschoven naar januari. De uitkomsten van deze gesprekken hebben naar verwachting vooral effect op de prijzen en de beschikbaarheid van emissierechten. Hetzelfde geldt voor de op handen zijnde Brexit na de verkiezingen van vorige week. Premier Boris Johnson heeft zich volledig gecommitteerd aan een uiterlijke transitiedatum van 31 december 2020, maar aan de haalbaarheid daarvan wordt getwijfeld. Het is vooral de vraag of er op alle vlakken akkoord kan worden bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dit levert ook onzekerheid op voor de Britse emissierechten.

Voor gas voeren de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne de boventoon. Op 1 januari loopt de huidige transportovereenkomst af en als er geen akkoord bereikt wordt dan moet Rusland andere routes zoeken om gas richting West-Europa te transporteren. Een mogelijk prijsopdrijvend effect is de kou die voorzichtig voorspeld wordt voor januari en februari. Deze donderdag, 19 december, wordt om 18.30 uur een persconferentie belegd waarin Naftogaz en Gazprom een toelichting geven op de meest recente onderhandelingen. De volle voorraden en de ruime LNG-aanvoer houden eventuele prijsstijgingen op de TTF-markt enigszins binnen de perken.

In de VS heeft de Senaat deze week ingestemd met de National Defense Authorization Act (NDAA) voor 2020. Hierin wordt onder andere gesproken over sancties die de VS kan opleggen aan bedrijven (en hun bestuurders) die meewerken aan de aanleg van Nord Stream 2. Vanuit Amerikaans perspectief krijgt Rusland de Europese gasmarkt door deze nieuwe gaspijpleiding nog steviger in zijn greep, met eventueel als bijkomend nadeel dat het Russische gas een stuk aantrekkelijker wordt dan het LNG vanuit de VS. Geen van de betrokken landen of bedrijven hebben tot nu toe de intentie uitgesproken om te stoppen met hun bijdrage aan de nieuwe gaspijpleiding. Insiders binnen de Amerikaanse politiek hebben laten doorschemeren dat het voor de VS waarschijnlijk te laat is om nog invloed uit te oefenen op de aanleg, en dat het waarschijnlijker is dat andere Russische energieprojecten figuurlijk onder vuur worden genomen. De ingebruikname van Nord Stream 2 wordt tussen april en juni 2020 verwacht.

Dit is de laatste marktvisie van 2019. De eerstvolgende wordt op 9 januari gepubliceerd.


AgroEnergy wenst u hele fijne feestdagen en een succesvol 2020!

MARKTVISIE | Frontmaand bij gas daalt sinds twee maanden naar 30 €ct/m3

Frontmaand | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt nog steeds op zoek naar richting

Gasmarkt | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel