Haal meer uit je WKK met Intraday

Veranderingen in het weer zorgen er steeds vaker voor dat er een groot verschil is tussen wat er dag vooruit op de elektriciteitsmarkt is afgesproken en de verwachte vraag en aanbod op het moment vlak voor levering. Het is bijvoorbeeld net wat zonniger dan verwacht en dit vraagt dus om een aanpassing. Maar hoe ga je om met de gewijzigde vraag. Koop of verkoop je via onbalans of ga je voor een handelsmarkt zoals Intraday? De meeste tuinbouwbedrijven hebben een WKK staan die flexibel inzetbaar is en bij uitstek geschikt is om de veranderende vraag en aanbod van elektriciteit in te vullen. Hoe zorg je dat je het optimale financiële resultaat uit je WKK haalt?

De voordelen van de Intradaymarkt

In plaats van je bloot te stellen aan onzekere onbalansprijzen, waar je geen controle over hebt, kun je gebruik maken van een handelsmarkt: de Intradaymarkt. Deze markt speelt zich af nadat de APX-posities in de markt zijn vastgelegd en tot uiterlijk 1 uur voordat de prijzen op onbalans worden bepaald. Je kunt dus handelen op de dag zelf en tot een uur voor levering.

24/7, volautomatisch en zonder omkijken

Om toegang te krijgen tot de Intradaymarkt, biedt AgroEnergy BiedOptimaal Intraday. Deze slimme oplossing van AgroEnergy werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week en is volledig automatisch.  Ieder uur van de dag word je marktpositie tegen de intradayprijzen aangehouden en bij een juiste prijs en randvoorwaarden vindt er een transactie plaats. Transacties zijn daarbij mogelijk op kwartierniveau. Aansturing van de WKK via je stuurboxleverancier is ook geregeld. Je hebt er zelf dus geen omkijken naar.


Vijf keer voordeel van Intraday

Intraday heeft vijf belangrijke functies die bijdragen aan optimaal energiemanagement.

  • Actuele energievraag: Ten eerste wordt op basis van de actuele warmte, CO2 en elektriciteitsvraag obv het laatste weerbericht de WKK extra aan- of uitgezet, rekening houdend met de randvoorwaarden die je samen met onze EnergieSpecialist hebt vastgelegd.
  • Maatwerk buffermanagement. Ten tweede wordt de bufferstand continu gemonitord zodat de gewenste buffervulling wordt negestreefd en  over- of onderschrijding van de buffergrenzen wordt voorkomen
  • Extra inkomsten door optimale inzet extra bufferruimte. Ten derde wordt de WKK extra aan of juist uit gezet zodra dit past binnen je bufferruimte en ingestelde prijsgrenzen. Puur om additionele inkomsten te genereren binnen de extra ruimte in de buffer.
  • Profiteren van uitwisseling. Ten vierde probeert Intraday op basis van de beschikbare intradayprijzen (max 36 uur vooruit) te schuiven met de inzet van de WKK(s). Elk prijsverschil tussen een verkochte en een ingekochte positie is voor jou. Wij noemen dit uitwisseling. Dit is uniek voor de Intradaymarkt en niet realiseerbaar als je kiest voor onbalans.
  • Flexibiliteit bij onverwachte situaties. Ten vijfde kan intraday bij een WKK storing/onderhoud een verkochte positie weer terugkopen zodat je onverwachte onbalanskosten vermijdt.

Een voorbeeld van extra inkomsten door optimale inzet extra bufferruimte

Door de extra bufferruimte slim in te zetten kan de WKK een half uur langer aan waardoor er extra inkomsten kunnen worden gegenereerd.


Intraday: een groeiende markt

We zien in onze omringende landen dat de Intradaymarkt het gebruik van de onbalans aan het verdringen is of al qua volume is voorbijgestreefd. De verwachting is dat de komende jaren deze verschuiving ook in Nederland plaats gaat vinden. Hoe meer vraag en aanbod verschillen er op de Intradaymarkt worden weggehandeld, hoe minder vaak er gebruik zal worden gemaakt van onbalans. Misschien verdrijft het in de loop der jaren ook wel de APX-markt (nu EPEX). Wie zal het zeggen.


Opvallendste resultaten Intraday bij AgroEnergy

Kijken we naar resultaten van de afgelopen periode, dan vallen er een aantal zaken op:

  • 30% van de transacties op de Intradaymarkt wordt gedaan puur om winst te maken door te schuiven met de WKK inzet binnen de dag. Een optie die niet mogelijk is bij onbalans.
  • 60% van de transacties wordt gedaan om meer of minder warmte te maken t.b.v. het buffermanagement of de extra beschikbare ruimte in de buffer
  • 10% van de transacties wordt gedaan om elekticiteitsinkoop van het net te voorkomen en start/ stops van de WKK te vermijden. Of de CO2-vraag in te vullen of posities terug te kopen zodra een WKK in storing gaat.

Resultaten Intraday per MW/jaar:

Aantal WKK’s Resultaat
1 WKK +/-€4000 per MW/jaar
2 of meer WKK’s +/-€5500 per MW/jaar

Prijsvergelijk:

  • De prijs op intradaymarkt inkoop ligt 15% lager dan de APX-prijs en is vergelijkbaar met de onbalans inkoopprijs
  • De prijs op de intradaymarkt verkoop ligt rond het niveau van APX en de onbalans

Kortom

Het gebruik maken van de Intradaymarkt biedt volop mogelijkheden om nog meer uit de flexibiliteit van de WKK te halen. Doordat de slimme oplossing van AgroEnergy 24/7 en 365 dagen per jaar beschikbaar is en volautomatisch, heb je er geen omkijken naar. De groei van de intradaymarkt zal alleen maar doorgaan de komende jaren en is dus zeker de moeite waard om als extra markt in te gaan zetten voor energiemanagement.

Marktvisie | Onderhoud stuwt daggasprijs naar recordhoogte

Onderhoud | Marktvisie

Nieuwe animatie legt sleutelrol van glastuinbouw in energietransitie uit

energietransitie versnellen

BLOG | Speculeren is weer in

Marktvisie | Elektra spotprijzen blijven overeind ondanks zonnig weer

Elektra spotprijzen | Marktvisie