MARKTVISIE | Door zacht weer doen meeste energiemarkten toch weer een stapje omlaag

Samenvatting:

  • Enkele Noorse aanvoerverstoringen houden daling niet tegen
  • Emissierechten- en steenkoolprijs doen ook een stapje terug
  • Afgelopen weekend sinds enkele weken weer negatieve EPEX spotuurprijzen
  • LNG aanvoer blijft robuust, maar ook noodzakelijk

Prijsontwikkeling in de afgelopen 7 dagen: 

Gas in eurocent/m3

6 mrt

13 mrt
TTF daggas 25,5 24,0
TTF april ’24

25,8

34,3
TTF jaar ’25

29,8

28,1

TTF jaar ’26

28,2

26,8

TTF jaar ’27

26,7

25,6

Elektra in euro/MWh 6 mrt 13 mrt
OTC base april ’24

  59,1

  50,5

OTC peak ’25

  84,2

  77,1

OTC base ’25

  76,8

  70,3

OTC base ’26

  72,6

  67,6

GVO Europese Wind 2024

  1,78

  1,80

 

Meeste energiemarkten doen toch weer een stapje omlaag

Terugblik prijsontwikkelingen

Rond de maandwisseling zagen we ruim een week lang om onduidelijke redenen gestage prijsstijgingen op de termijnmarkten van zowel gas als elektriciteit. De frontmaanden noteerden anderhalve week geleden bijvoorbeeld nog rond de 27 €ct/m3. De lage gasvraag voor de tijd van het jaar als gevolg van de milde temperatuur gaven sindsdien toch weer ruimte voor een beperkte neergang van de prijzen.

Dit woog blijkbaar zwaarder dan enkele kortstondige verstoringen van de Noorse gasaanvoer bij diverse grote bekende velden. Er werd afgelopen maandag een falende compressor gemeld bij het Nyhamna punt, maar er was ook ongepland onderhoud bij het Troll-gasveld. In totaal was er daardoor tijdelijk tien procent van de capaciteit niet beschikbaar.

Na een ruime week van gestage daling naderen de genoemde frontmaanden de 24 €ct/m3 weer. Dat is nog wel circa 2 cent hoger dan twee weken geleden. Het jaarcontract van 2025 is inmiddels ook weer ruimschoots onder de 30 €ct/m3 gezakt.

Wat opvalt voor de verdere jaren bij gas (vanaf 2026), is dat de prijs inmiddels op of zelfs net onder het laagste niveau van 26 februari jongstleden (het vorige laagste prijspeil) noteren. Voor 2026 tot en met 2028 waren de prijsniveaus woensdagmiddag respectievelijk 26,8, 25,6 en 25 €ct/m3. Dat is ruim een cent lager vergeleken met vorige week.

Bij elektriciteit gelden dezelfde prijsdrijvers, dus daar was een vergelijkbare beweging waarneembaar. De frontmaanden noteren ook daar circa 10 €/MWh, ofwel 20% lager in een kleine twee weken tijd. En het baseload jaarcontract voor 2025 noteert net boven de 70 €/MWh.

 

Emissierechten, steenkool en olie

De emissierechten hebben een gedemptere daling achter de rug. Vorige week stond het Dec-24 contract net boven de 60 €/ton. Daar is in de afgelopen week nog geen 10% van de prijs afgegaan. Woensdagmiddag 13 maart noteerde dit contract namelijk rond de 56 €/ton. Waar gas en elektriciteit in de afgelopen dagen licht verder daalden, zijn de emissierechten dus blijven hangen.

De steenkoolprijs is in de afgelopen week ook licht gedaald. Sinds medio februari was deze juist fors opgelopen. Het jaarcontract voor 2025 steeg namelijk van minder dan 90 $/ton naar meer dan 110 $/ton. Van midden vorige week is hier een kleine prijscorrectie zichtbaar. Momenteel handelt het genoemde contract rond de 105 $/ton.

De olieprijs liet enkele weken een zijwaartse beweging zien. Zo bewoog Brent olie binnen een ongewoon krappe prijsband van 81 tot 84 $/vat. De OPEC meldde in hun maartrapport een onveranderde olievraag van 2,2 miljoen vaten per dag. Echter werd voor de Verenigde Staten afgelopen woensdag wederom een lagere olievoorraad gemeld. Dit is al voor de zesde achtereenvolgende week het geval. Dat zorgde toch voor een prijsdoorbraak aan de bovenkant van de genoemde bandbreedte richting de 85 $/vat.

 

Spotprijsontwikkelingen

De EPEX-spotmarkt liet voor de middaguren van het afgelopen weekend weer enkele negatieve uurprijzen zien. Door de combinatie van een ruim aanbod door zon en wind zakten de prijzen in de middag weg tot een minimum van bijna -40 €/MWh op zaterdagmiddag. Het was voor het eerst in ruim een maand dat er sprake was van negatieve uurprijzen. De gemiddelde baseloadprijs voor zowel zaterdag als zondag was minder dan 40 €/MWh.

De daaropvolgende werkdagen waren daarentegen weinig verrassend. De nachtelijke uren lagen allemaal tussen de 55 en 70 €/MWh. Zelfs tijdens de ochtend- en avondpiekuren kwam de uurprijs ternauwernood boven de 100 €/MWh uit. De gemiddelde baseload prijs lag dan ook in een relatief nauwe band van 62 tot 77 €/MWh. Voor deze donderdag aan het begin van de middag zijn de uurprijzen overigens wel relatief laag, met als goedkoopste uur een prijs van 21 €/MWh.

De daggasprijs stond net als de termijnprijzen onder druk en is in de voorbije week weer tot 24 €ct/m3 gedaald. Dit is slechts enkele tienden goedkoper dan het voorste maandcontract.

 

Gasvoorraden

De gasvoorraden zijn door het zachte weer slechts mondjesmaat aangesproken. Daardoor is de gemiddelde Europese vulgraad momenteel nog ongeveer 60%. Dat is inmiddels hoger dan het niveau van vorig jaar rond deze tijd van het jaar.

Vooral de Duitse situatie ziet er goed uit. Daar wordt een tweederde vulling van gerapporteerd. De Nederlandse en Italiaanse vulgraad is in beide landen circa 55% en blijven dus nog steeds onder het Europese gemiddelde. Frankrijk daarentegen trekt het gemiddelde omlaag met een vulpercentage van minder dan 40%. Gezien de huidige zachte weersomstandigheden is de kans dus groot dat de voorraden deze winter met meer dan de helft gevuld aan het vulseizoen gaan beginnen.

 

Vooruitblik

Voor de aankomende week worden er bij de Nederlandse LNG-terminals vijf scheepsladingen met vloeibaar gas verwacht. De Gate terminal berichtte dat het onderzoekt of er in de nabije toekomst ook een aparte aanlegsteiger voor wat kleinere schepen interessant genoeg is om te realiseren.

Dat het Amerikaanse LNG van groot belang blijft voor het Europese continent, blijkt wel uit berekeningen uitgevoerd door ICIS. Daarin worden de Europese en Aziatische volumes uit 2023 vergeleken met 6 jaar daarvoor. In 2017 importeerde Europa in totaal nog geen 3 miljard m3 aan LNG uit de VS, terwijl dit voor Azië ruim 7 miljard m3 betrof. Vorig jaar was het geïmporteerde volume vanuit de VS naar Europa met ruim 75 miljard m3 een factor 25 keer hoger. In Azië is ook een toename geregistreerd, maar daar bleef het totale volume steken op circa 25 miljard m3.

Het huidige weerbeeld met zacht weer blijft volgens de weersverwachting nog de hele maand maart aanhouden. In grote delen van Europa betekent dat 1 tot 3 graden boven het seizoen gemiddelde.

Dat betekent verdere druk op de gasvraag en mogelijk dat er al vóór 1 april (normaliter het richtpunt voor de start van het vulseizoen) begonnen wordt met het aanvullen van de gasvoorraden.

De markt verwacht ook voor de spotprijs van elektriciteit weinig verbetering. Voor volgende week wordt uitgegaan van nog geen 60 €/MWh gemiddeld. De komende twee tot drie maanden kan dat nog verder wegzakken. De zon komt er dan namelijk steeds meer aan te pas, terwijl de elektriciteitsvraag voor koeling nog beperkt is.

 

 

Lees de vorige marktvisie

MARKTVISIE | Frontmaand bij gas daalt sinds twee maanden naar 30 €ct/m3

Frontmaand | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt nog steeds op zoek naar richting

Gasmarkt | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel