MARKTVISIE | De gasmarkt in beweging: Een week vol schommelingen

Samenvatting:

  • Sterke prijsbewegingen op de termijnmarkten
  • Dreiging Australische LNG-staking voorbij
  • Nederland en Denemarken werken samen aan transport en opslag van CO2
  • Huishoudelijk gasverbruik neemt toe

 

Prijsontwikkeling in de afgelopen 7 dagen: 

Gas in eurocent m3 11 okt 18 okt
TTF daggas 45,2 48,3
TTF nov ’23 45,1 50,7
TTF jaar ’24 49,6 50,8
TTF jaar ’25

45,5

47,8

TTF jaar ’26

36,9

37,6

 

Elektra in euro/MWh 11 okt 18 okt
OTC base nov ’23

118,5

118,3

OTC peak ’24

136,0

140,5

OTC base ’24

125,0

128,3

OTC base ’25

118,5

116,1

GvO Europese Wind ’24

7,00

 6,4

 

De gasmarkt in beweging: Een week vol schommelingen

Terugblik gasprijzen en elektriciteit

De afgelopen week gebeurde er het een en ander in de gasmarkt. De korte termijn gasprijzen schoten aan het eind van de week met meer dan 16% omhoog in vergelijking met de prijzen op woensdag. De oorzaak: Zorgen over een mogelijke escalatie van het Israël-Palestina conflict en de angst voor stakingen bij de LNG-fabrieken van Chevron.
Maar aan het begin van deze week zagen we weer een daling in de korte termijn gasprijzen. Op dinsdag sloot de prijs op 48,8 ect/m3. Dit zou deels te wijten kunnen zijn aan het feit dat Chevron een deal sloot met de Australische vakbonden, waardoor de vrees voor stakingen verminderde.
Afgelopen dinsdag deden zich onverwachte problemen voor op twee Noorse productievelden, namelijk Dvalin en Visund, deze zijn nu in onderhoud. Wat resulteert in een afname van de productie met 10 miljoen kubieke meter.
De gasprijzen op de lange termijn lijken minder beïnvloed te zijn door recente gebeurtenissen en zijn minder sterk gestegen in vergelijking met de prijsstijgingen op de korte termijn.

Chevron

Op 16 oktober vonden nieuwe onderhandelingen plaats tussen Chevron en een coalitie van Australische vakbonden. Eerder was een overeenkomst, na weken van stakingen, ingestort vanwege beweringen van de vakbonden dat Chevron haar beloften niet was nagekomen. Als er geen nieuwe overeenkomst wordt bereikt, dreigen de stakingen vanaf 19 oktober te worden hervat.
Op 17 oktober werd bekend dat de vakbonden akkoord zijn gegaan met een nieuwe overeenkomst over lonen en arbeidsvoorwaarden na bemiddelingsgesprekken. Australië is een belangrijke exporteur van vloeibaar aardgas (LNG), en de aanhoudende impasse had invloed op de wereldwijde gasmarkten, waarbij de prijzen van LNG in augustus met maar liefst 35% stegen. De vakbondenalliantie hoopt dat het geschil nu is opgelost, maar dreigt met verdere acties als Chevron opnieuw probeert de overeenkomst te wijzigen. Deze overeenkomst lijkt een einde te hebben gemaakt aan de langdurige arbeidsonrust en zal naar verwachting de stabiliteit in de LNG-markt herstellen.

Huishoudelijk gasverbruik neemt toe

Afgelopen weekend daalde de temperatuur flink. Hierdoor schoot het huishoudelijk gasverbruik omhoog. Op maandag werd geschat dat er 46 miljoen kubieke meter gas nodig zou zijn, terwijl het op vrijdag nog op 24 miljoen kubieke meter lag. Deze toename in verbruik leidde niet tot hogere gasprijzen, omdat de temperatuurdaling al voorspeld was.
Op maandag hebben er netto gasonttrekkingen plaats gevonden, met bijna 2 miljoen kubieke meter gas die uit Nederlandse opslagfaciliteiten werd gehaald.
Wat opvallend is, is dat er in de periode van 14 tot 21 oktober maar liefst vijf geladen schepen zullen aanmeren bij de Gate- en Eemshaven-terminals. Deze schepen spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van de export van LNG, en dit is uitstekend nieuws voor de stabiliteit van de gasvoorziening. Bovendien zitten de Nederlandse gasvoorraden bijna helemaal vol, met een capaciteit van 97%. In Duitsland zijn de voorraden voor 98% gevuld, en in Frankrijk zit men op 97%.

Nederland en Denemarken werken samen aan transport en opslag van CO2

Op maandag hebben Nederland en Denemarken een overeenkomst ondertekend om samen te werken aan het transport en de opslag van CO2 (CCS). Beide landen hebben plannen om gezamenlijk te investeren in projecten voor het vastleggen, transporteren en opslaan van CO2 over de grenzen heen. Eerder hadden Nederland en Denemarken al een soortgelijke overeenkomst met België gesloten voor grensoverschrijdend CO2-transport. Hiermee wordt een open Europese markt voor CO2-opslag gecreëerd, waardoor het in de toekomst mogelijk wordt om Nederlandse CO2 op te slaan in lege gas- en olievelden onder de Noordzee in Denemarken.


EPEX en onbalansmarkt

Gedurende de afgelopen week schommelden de EPEX-uurprijzen op doordeweekse dagen gemiddeld tussen 70 en 140 euro/MWh. Zowel op zaterdag als zondag waren de prijzen gedurende grote delen van de dag dichtbij of onder ‘0’, dankzij een overvloedige opwekking van hernieuwbare energie uit wind en zon. In totaal waren er 19 uren met negatieve prijzen.

De EPEX-uurprijzen waren op maandag en dinsdag relatief hoog, met een gemiddelde prijs van 141 en 123 euro/MWh respectievelijk. De overige dagen vertoonden een meer “normale” prijsstelling, met een gemiddelde EPEX-prijs van ongeveer 80 euro/MWh. Voor de aankomende twee weken wordt een bovengemiddelde windproductie verwacht, wat naar verwachting zal leiden tot lagere elektriciteitsprijzen.

 

Terugblik emissierechten, steenkool en olie

Vorige week kostte een vat Brent-olie nog 87 dollar per vat, maar op dit moment is dat gestegen naar 92,40 dollar per vat. De afgelopen week zagen we een verdere stijging in de olieprijs, vooral vanwege zorgen over een mogelijke escalatie van het conflict tussen Israël en Palestina.
Het jaarcontract voor steenkool in 2024 is nu opgelopen tot 138 dollar per ton. De stijgende gasprijzen maken steenkool aantrekkelijker en dit heeft geleid tot een toegenomen vraag naar steenkool.

Wat betreft CO2-emissierechten, zagen we deze week een korte stijging, gevolgd door een daling vanaf vrijdag 13 oktober, waardoor de prijs weer op het niveau van vorige week kwam. Op dit moment wordt het Dec-23 contract verhandeld voor 82,5 euro per ton.

 

Vooruitblik

Tot en met dit weekend zal er sprake zijn van winderig weer met minder zonneschijn. Op maandag en dinsdag wordt er verwacht dat het weer iets minder winderig zal zijn en dat er wat meer zon tevoorschijn zal komen. De elektriciteitsprijs voor baseload voor aankomend weekend bedraagt momenteel ongeveer 62,50 euro/MWh, terwijl de prijzen voor de volgende week naar verwachting rond de 93 euro/MWh zullen liggen. Tussen 14 en 21 oktober worden vijf LNG-schepen verwacht om aan te meren.

Voor de komende twee weken wordt een bovengemiddelde windproductie verwacht, en de temperaturen voor week 43 worden voorspeld iets boven de normale seizoenswaarden in Nederland. De prijsstijgingen van steenkool en olie lijken aan te blijven houden, voornamelijk als gevolg van bezorgdheid over een mogelijke escalatie van het conflict tussen Israël en Palestina.

 

 

Lees hier de marktvisie van vorige week

 

MARKTVISIE | Elektriciteitsprijzen omlaag door laagste EUA-prijs sinds september 2022

Elektriciteitsprijzen | marktvisie

NIEUWS | AgroEnergy is door netwerkbeheerder TenneT erkend als Congestie Service Provider (CSP)

MARKTVISIE | Ondanks koude temperaturen verdere prijsdaling gasmarkt

Prijsdaling | marktvisie

MARKTVISIE | Voorzichtige prijsdalingen op termijnmarkten voor gas en elektriciteit

Prijsdalingen | marktvisie