NIEUWS | Brief naar Overheid met energieaanbod Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland heeft vorige week woensdag samen met o.a. Eneco, Rabobank en andere partijen uit de hortibusiness een brief verstuurd naar de Tweede Kamer met daarin een investeringsplan voor het versnellen van energietransitie binnen de glastuinbouw.

De Nederlandse glastuinbouwsector heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Ook wil de sector, die nu onder grote financiële druk staat door de hoge gasprijzen, van groot belang blijven voor de Nederlandse economie en onze voedselvoorziening. Tegelijkertijd ziet de sector kansen om op korte termijn het aardgasverbruik fors te verlagen. Dit vermindert de Nederlandse afhankelijkheid van aardgasimport. Het momentum voor gezamenlijke afspraken en actie is nog nooit zo groot en urgent geweest. Glastuinbouw Nederland wil daarom op korte termijn samen met de overheid en andere betrokken stakeholders inzetten op een investeringsimpuls voor de energietransitie. Doel is binnen vijf jaar het aardgasverbruik met ruim 900 miljoen kuub per jaar te verlagen en de CO2-uitstoot met ruim 1,6 megaton per jaar. In de periode na 2025 willen we de CO2-reductie nog eens verdubbelen. Daarmee heeft de sector dan de eigen CO2-uitstoot in 2030 gehalveerd ten opzichte van 2020.

De betrokken bewindslieden en kamerleden hebben positief gereageerd op het aanbod van de Glastuinbouw Nederland en haar partners. In navolging van de brief die is verstuurd plannen de partijen vervolggesprekken met de bewindslieden en de politiek.

Meer informatie over de brief met het investeringsplan is te lezen op https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/

 

MARKTVISIE | Frontmaand bij gas daalt sinds twee maanden naar 30 €ct/m3

Frontmaand | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt nog steeds op zoek naar richting

Gasmarkt | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel