ARTIKEL | Veranderende energiewereld stelt telers voor nieuwe uitdagingen

De ontwikkelingen op energiegebied volgen elkaar in rap tempo op. Eén van de meest in het oog springende trends is de opmars van elektriciteit uit wind en zon. Daarnaast worden de elektriciteitsnetten van steeds meer Europese landen aan elkaar gekoppeld. “Als gevolg hiervan zijn de elektriciteitsprijzen in ons land steeds meer afhankelijk van de prijzen en de situatie in landen als Duitsland, Frankrijk en België”, zegt Chris Feijen, Hoofd EnergieManagement bij AgroEnergy. “Waait het in de landen om ons heen bijvoorbeeld minder en kan hier minder elektriciteit uit wind worden opgewekt, dan heeft dat meteen invloed op de stroomprijzen hier.

Meer keuze in warmtevoorziening

Ook op de gasmarkt is het nodige aan de hand. Verduurzaming vormt ook hier het toverwoord. De hoeveelheid gas uit traditionele bronnen neemt af, en onder meer LNG (liquid natural gas) en groen gas winnen terrein. Daarnaast kan een teler anno 2020 op steeds meer manieren warmte produceren: via de traditionele ketel, maar bijvoorbeeld ook door middel van geothermie. Verder zijn open warmtenetten in opmars, waarop naast geothermiebronnen bijvoorbeeld ook biomassaketels zijn aangesloten. “Via deze netten kunnen telers, naast warmtevoorziening door middel van hun ketel of WKK, ook een beroep doen op andersoortige warmte. Kortom: het aantal keuzemogelijkheden om als teler te voorzien in je warmtebehoefte, wordt steeds groter.”

Focus houden

De fluctuaties in prijsvorming en het brede palet aan keuzemogelijkheden maken het energiemanagement op een tuinbouwbedrijf tot een steeds grotere uitdaging. “Het wordt alsmaar complexer”, zegt Feijen. “Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat tuinbouwbedrijven steeds groter worden. Hierdoor wordt het steeds lastiger om grip op en overzicht te houden over je energiezaken, en hier het maximale uit te halen. Ook het onder controle houden van de energiekosten wordt er door steeds meer fluctuerende prijzen ook niet eenvoudiger op.

“Het wordt alleen maar complexer en diverser, de uitdagingen worden steeds groter”

Meerdere energiemarkten

Ook het groeiende aantal elektriciteitsmarkten maakt het energiemanagement complexer. Naast de APX-markt is er vandaag de dag bijvoorbeeld een intradaymarkt en een markt voor noodvermogen. De laatste markt was voorheen een maandveiling, maar is sinds 1 september een dagveiling. “Eén enkel persoon kan dit niet meer overzien; ondersteuning door een energiespecialist wordt steeds meer een must. Maar ook datagedreven oplossingen kunnen hier een rol in vervullen.”

Volwaardig energiepartner

Naast alle genoemde zaken dwingen de marktontwikkelingen telers ook om na te denken over verduurzaming. Er zijn wat dit betreft tal van mogelijkheden: zonne-energie, geothermie, een biomassaketel, et cetera.  “Voor telers is het vaak lastig om te bepalen wat economisch gezien de beste keuze is voor een bepaalde locatie. De energiespecialisten van AgroEnergy kunnen helpen om hierin overzicht te creëren, en de juiste beslissingen te nemen. We bieden datagedreven oplossingen die kunnen helpen om de uitdagingen waar de teler tegenaan loopt het hoofd te bieden. Deze bieden de teler niet alleen rust en zekerheid, maar besparen vooral ook tijd en kosten.” Zo zijn we een volwaardig energiepartner voor onze klanten.

Onze EnergieSpecialisten Co ten Wolde en Robert Meijer leggen uit hoe zij de tuinder helpen bij hun energiemanagement:

Co ten Wolde: ‘Sámen de energie-uitdagingen van vandaag het hoofd bieden’

Hoe ontwikkelt de markt zich, vergt dit aanpassingen in de in- en verkoopstrategie, et cetera. Op die manier help ik telers om overzicht te houden, de continuïteit en stabiliteit van hun energiemanagement te waarborgen en de energiekosten zo laag mogelijk te houden. Dat laatste is ons belangrijkste doel.  

Robert Meijer: ‘Helpen overzicht te houden in steeds dynamischere energiewereld’

“De energiekosten per vierkante meter zo laag mogelijk houden; dat is het hoofddoel voor mij als energiespecialist. Om dat voor elkaar te krijgen, ondersteun ik een tuinder bij het maken van keuzes op de korte, middellange en lange termijn. Dat betekent concreet dat ik zorgdraag voor de optimale inzet van installaties, afgestemd op de dagmarkten van gas en elektriciteit, maar dat ik ook meedenk over langetermijninvesteringen in nieuwe energiemiddelen.  

Toekomstvisie

Het is natuurlijk de vraag waar de glastuinbouw over tien of twintig jaar staat op energievlak? Blijven de ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen? “De verduurzamingstrend zet sowieso door; er staan voor de komende jaren gigantisch veel zonne- en windprojecten op stapel. Ook de toenemende volatiliteit op de electriciteitsmarkt biedt kansen voor de tuinbouw. “Telers kunnen namelijk helpen om het net in balans te houden. Bijvoorbeeld door hun WKK of belichting aan of uit te zetten. Samenvattend staat er dus nog een heleboel te gebeuren op energiegebied.


Dit is een samenvatting van het artikel dat is verschenen in KAS Magazine in september 2020.

Download hier het volledige artikel

© Bron: KAS Magazine | www.kasmagazine.nl

MARKTVISIE | Frontmaand bij gas daalt sinds twee maanden naar 30 €ct/m3

Frontmaand | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt nog steeds op zoek naar richting

Gasmarkt | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel