NIEUWS | Koel de zomer in met BiedOptimaal

TessvanOlst · Wednesday 13 June 2018

De ontwikkelingen in de tuinbouw staan niet stil. Dit geldt ook voor de doorontwikkeling van BiedOptimaal. Sindskort houdt BiedOptimaal ook rekening met de elektriciteit voor warmtepompen en koelinstallaties.

BiedOptimaal voorspelt automatisch de APX-bieding en houdt daarbij onder andere rekening met lichtvraag, warmtevraag en CO2-vraag. Onlangs is BiedOptimaal uitgebreid en is het mogelijk om ook rekening te houden met de elektriciteit voor warmtepompen en koelinstallaties. De elektriciteitsvraag wordt zo voordelig mogelijk ingevuld.

In verschillende teelten wordt koude gebruikt voor koeling van de teelt, in voornamelijk de zomermaanden. Deze koude wordt door koelinstallaties of warmtepompen gemaakt. Als tuinder moet u rekening houden met de elektriciteit die nodig is voor de inzet van deze installaties. De afweging tussen elektriciteit van het net kopen of door de WKK laten produceren is noodzakelijk om kosten te minimaliseren. Voor een goede APX-bieding is het inschatten van het aantal koeluren cruciaal. Deze inschatting is (deels) afhankelijk van de weersvoorspelling. Naast de licht-, warmte- en CO2-voorspelling nog een uitdaging en dat is het maken van de ‘koelvoorspelling’.

De nieuwe functionaliteit van BiedOptimaal biedt:

  • Automatische inschatting van de koeluren
  • Elektriciteit voor de koelinstallatie wordt zo voordelig mogelijk ingevuld
  • Een nog betere APX-bieding

 

Doorontwikkeling van BiedOptimaal

Bij koelen met een warmtepomp, rijst de vraag: ‘Wat doe ik met alle opgewekte warmte?’. Het in stand houden van de bodembalans is één van de grootste uitdagingen voor tuinders. ‘Hoe zorg ik dat het aantal uren dat ik voor koude draai in balans is met het aantal uren dat ik de warmte van mijn warmtepomp gebruik?’ Dit is een belangrijke vraag waar we als energiepartner graag bij helpen. Naast de inzet van de warmtepomp voor het koelen van de kas, willen we de warmte in de winter zo nuttig mogelijk gebruiken. Daarom willen we BiedOptimaal dit jaar nog uitbreiden zodat ook de warmte van de warmtepomp en het aantal draaiuren dat nodig is optimaal wordt ingevuld.

Deel op

Gerelateerde artikelen