NIEUWS | Onderzoek naar bredere samenwerking rond energietransitie Zuidplaspolder  

Monique Smid · Friday 15 December 2017

De glastuinders in de Zuidplaspolder, verenigd in de Warmtecoöperatie Zuidplaspolder, willen hun bedrijfsvoering verduurzamen. De warmtecoöperatie onderzoekt of zij kunnen samenwerken met AgroEnergy en Wayland Energy.

Tegen die achtergrond onderzoeken zij naar mogelijkheden om het gebruik van aardgas voor verwarming en CO2-toediening te verminderen. Tot nu lag de focus met name op een aansluiting op de beoogde Leiding over Oost voor onder andere stadsverwarming in de Leidse regio.

Naast deze mogelijkheid onderzoekt de warmtecoöperatie momenteel met AgroEnergy en Wayland Energy een samenwerking voor warmtelevering aan glastuinders in de hele Zuidplaspolder (inclusief het gebied Glasparel+). Het doel van deze samenwerking is een open warmtenet waarop glastuinders in het genoemde gebied aangesloten kunnen worden. Op dit open warmtenet moeten verschillende producenten, waaronder Wayland Energy, maar mogelijk ook Warmtebedrijf Rotterdam warmte kunnen invoeden. De glastuinders kunnen warmte aan het net onttrekken, en het moet voor glastuinders mogelijk zijn om warmte terug te leveren aan het warmtenet.

Potentiële warmtebronnen die het samenwerkingsverband voor ogen heeft zijn restwarmte uit de Rotterdamse haven via de Leiding over Oost, lokale biomassa verbranding en aardwarmte.

Deel op

Gerelateerde artikelen