NIEUWS | Nieuwe batterij fotonenboer bijna rendabel

Robert Meijer · Friday 3 August 2018

Op het melkveebedrijf Borgman-Roeterdink (de ‘Fotonenboer’) in Vierakker is de afgelopen maanden getest met een nieuwe zink-bromidebatterij, en werd er gezocht naar een rendabel businessmodel voor energieopslag.

In dit project werkt AgroEnergy samen met ICL-IP, Trinergie, LTO-Noord en Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Elke partij brengt haar eigen expertise in het project. AgroEnergy onderzocht in dit project de kansen en mogelijkheden op de elektriciteitsmarkt.

Zon en wind worden steeds belangrijker in onze vraag naar elektriciteit. Maar om de verschillen tussen opwekking en verbruik op te vangen, moet er meer opslagcapaciteit beschikbaar zijn. Batterijen kunnen daar een betekenis in spelen.

De batterij in Vierakker heeft een vermogen van 20 kW en een opslagcapaciteit van 60 kWe en is via de meterkast verbonden met het bedrijf, maar ook met het energienet. Via een slim regelprotocol kan ervoor worden gekozen de batterij in te zetten voor de markt of voor eigen verbruik van opgeslagen zonne-energie.

Echter heeft de batterij te weinig capaciteit om mee te doen op de elektriciteitsmarkt. Met een combinatie van meerdere locaties, kan als groep wel worden gehandeld. Dit moet dan worden gefaciliteerd door een aggregator, een tussenpersoon die de organisatie en technische afhandeling op zich neemt. In dit project is AgroEnergy deze partij.

Bijna rendabel

Op dit moment is de kostprijs van de batterijen nog te hoog om de investering rendabel te maken. Het project laat wel zien dat de verdiensten substantieel kunnen zijn, ten opzichte van de inkoopkosten van elektriciteit.

Robert Meijer, als EnergieSpecialist betrokken bij het project, vertelt: “De energietransitie zet door, waarbij flexibiliteit van elektriciteit steeds belangrijker wordt. Het probleem is niet hoe je de elektriciteit opwekt, maar wanneer je het levert. Linksom of rechtsom gaat opslag in batterijen hier ook een rol in spelen. We blijven de ontwikkelingen daarom volgen.”

Deel op

Gerelateerde artikelen