NIEUWS | Flex complex? Absoluut niet!

Rudolf de Vetten · Friday 1 July 2016

Vraag en aanbod in het elektriciteitsnet veranderen continue en dit veroorzaakt onbalans. Tennet zet partijen uit de markt in om de onbalans op het net op te vangen.

Gedecentraliseerde opvang van onbalans in het elektriciteitsnet

Vraag en aanbod in het elektriciteitsnet veranderen continue en dit veroorzaakt onbalans. Het is de taak van Tennet om te zorgen dat deze onbalans stroomuitval of andere schade bij netgebruikers veroorzaakt en zet partijen uit de markt hiervoor in. Momenteel zijn dit grote, fossiele centrales die regelvermogen leveren. Eneco zet zich ervoor in om regelvermogen ook toegankelijk te maken voor kleinere installaties. Hierdoor kunnen klanten met een Warmte-Krachtkoppeling (kortweg WKK) of een andere flexibele installatie, ook een bijdrage gaan leveren aan het balanceren van het net. Het potentieel in Nederland is fors en WKK’s zijn relatief schone elektriciteitsopwekkers.

Samen onderzoeken

Er zijn nog wat hordes te nemen om dit te kunnen realiseren. De keten voor regelvermogen is momenteel ingericht op het afroepen van grote centrales. Eneco is daarom met dochterbedrijf AgroEnergy een pilot gestart om aan te tonen dat ook kleinere decentrale installaties regelvermogen kunnen leveren. Gezamenlijk doel is ervoor te zorgen dat WKK’s met een hoog energetisch rendement rendabel blijven en we in de toekomst niet afhankelijk blijven van de inzet van kolencentrales. De resultaten uit de pilot nemen Eneco en AgroEnergy mee in gesprekken met Tennet om de belemmeringen die er nog zijn, weg te kunnen nemen.

 

Een praktische pilot – hoe werkt het?

Tijdens de pilot worden acht WKK’s van klanten in de tuinbouwsector aangestuurd. Wanneer WKK’s aanstaan, kan de handelsvloer van Eneco een signaal geven wanneer de WKK minder of juist meer vermogen zou moeten leveren, aan de hand van een signaal vanuit Tennet. Dit proces verloopt volledig geautomatiseerd. Binnen enkele seconden nadat Eneco een signaal ontvangt, wordt dit doorgezet naar de kweker om de WKK op- of juist af te regelen. De WKK reageert direct, en in minder dan 30 seconden ontvangt Tennet een bevestiging van een succesvolle regelactie. De kweker houdt altijd zelf de regie over zijn energiemanagement. Hij kan dagelijks aangeven of zijn WKK wel of niet beschikbaar is voor de inzet van regelvermogen.

Naar een duurzaam elektriciteitssysteem

In de komende maanden worden de resultaten van de pilot met klanten van AgroEnergy geëvalueerd; past het in de bedrijfsvoering van een tuinder? Wat levert het op? Wat kost het? Hoe makkelijk is het bij andere tuinders en bijvoorbeeld koelhuizen toepasbaar? Zodra de belemmeringen voor decentrale installaties voor regelvermogen zijn weggenomen, zal Eneco met AgroEnergy direct in staat zijn meer tuinders (en andere bedrijven) mee te laten doen aan dit project. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan een stabiel elektriciteitsnet en waarborgen we een goede toekomst voor efficiënte energie-installaties zoals WKK.

Deel op

Gerelateerde artikelen