MARKTVISIE | Energiehandel komt weer op gang

Marijke van Rongen · Thursday 4 January 2018

De energiehandel komt na het kerstreces weer langzaam op gang. De langeretermijnprijzen voor gas en elektra zijn het nieuwe jaar gestart rond het niveau van eind vorig jaar.

De steenkool- en olieprijs stegen naar respectievelijk 86,5 dollar/ton (ARA 2019) en 67 dollar/vat. De CO2-rechten daalden naar 8,0 euro/ton(EUA Dec 19). Veel effect op de termijnprijzen had dit allemaal nog niet.

Voor de kortere termijn wees de prijsrichting omlaag. Het is niet koud en de aanvoer is goed. De problemen met transportleidingen (onder andere de FPS voor olie en gas van de Noordzee naar Engeland) zijn opgelost.

Veel wind drukte de APX-prijzen in de eerste helft van week 1. Onbalans was onrustig door windstoten en de storm op woensdag 3 januari.

 

Prijsontwikkeling in de afgelopen weken:

Gas in eurocent/m3 Elektra in euro/MWh
20 dec 3 jan 20 dec   3 jan
TTF daggas 20,10 19,05 OTC base feb 18 48,90 47,35
TTF feb 18 19,45 18,85 OTC peak 19 47,00 47,30
TTF jaar 2019 17,35 17,35 OTC base 19 39,40 39,70
Korte termijn

De gasprijzen voor de korte termijn daalden door mild weer en goede aanvoer. Er is daardoor ook minder exportvraag. In Frankrijk komen steeds meer kerncentrales terug in bedrijf na de uitgebreide veiligheidsinspecties. Hierdoor neemt de druk verder af op de OTC-elektraprijzen voor de komende maanden.

De APX-prijzen daalden de laatste dagen door de hoge windproductie. Mild weer zorgt daarnaast voor minder vraag. Gemiddeld waren de peakprijzen begin week 1 rond de 45 euro/MWh en voor offpeak was dat 30 euro/MWh.

De onbalans was onrustig door het onstuimige weer met pieken omhoog, met name tijdens de storm op woensdag 3 januari. Windparken gingen uit vanwege de veiligheid en Tennet vroeg om extra blokbiedingen voor reservevermogen.

De WKK dagsparkspread daalde deze week, vooral door de lagere APX-prijzen, naar 10-15 euro/MWh.

Lange termijn

Hogere grondstofprijzen hadden weinig effect op de lange termijn gas- en elektraprijzen. De dalende tendens op de korte termijn, lagere CO2-prijs en sterkere euro (nu ruim 1,20 dollar/euro) gaven compensatie.

De WKK sparkspread 2019 handhaafde zich rond de 19 euro/MWh omdat er weinig beweging zat in de TTF-gas- en OTC-elektraprijzen.

Visie

De marktverwachting voor korte termijn gas wijzigen we van onzeker naar stabiel. De weersvooruitzichten geven een overgang van wisselvallig en zacht naar een kouder weertype met temperaturen rond tot onder normaal. Kans dat de dalende lijn van de afgelopen weken doorzet is daardoor niet zo groot. Stijging is ook niet waarschijnlijk door de goede aanvoer en het uitblijven van winterkou. De Engelse vraag blijft een bron van onzekerheid. De kortetermijnprijzen zijn daar hoger, en er is veel import uit België (70 miljoen m3/dag via de Interconnector). Voor LNG is de Aziatische markt aantrekkelijker. De prijzen zijn daar beduidend hoger (4 $/MMbtu = 10-11 ect/m3) dan de prijzen hier.

Voor APX- en onbalansprijzen wijzigen we de marktverwachting van dalend naar stabiel. Na het onstuimige weer in de eerste helft van week 1 met veel wind wordt het een stuk rustiger. Prijzen kunnen zich daardoor herstellen. De beschikbaarheid van Franse kerncentrales blijft toenemen (half januari al weer 95% van 63 GW) en dat geeft rust. De weekforwards voor de komende weken zijn stabiel op 49 euro/MWh.

Voor de lange termijnprijzen OTC-elektra en TTF-gas handhaven we de marktverwachting op stabiel. Grondstofprijzen lijken zich te handhaven rond het huidige hoge niveau. Aanwijzingen voor grote bewegingen zijn er niet.

 

Dit is de marktvisie van 3 tot 10 januari.

Deel op

Gerelateerde artikelen