MARKTVISIE | Einde prijsstijgingen, milder weer op komst

Marijke van Rongen · Thursday 16 November 2017

Tot begin week 46 stegen de prijzen verder, maar een verandering in de weersvoorspellingen maakte daar halverwege week 46 een einde aan.

Lagere olie- en steenkoolprijzen en een sterkere euro deden hetzelfde met de termijnprijzen gas en elektra.

De spotprijzen elektra stegen in de eerste helft van week 46 naar ongekende hoogte. Hoge prijzen in Duitsland, Frankrijk en België (meer exportvraag) waren de belangrijkste oorzaak.

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 Elektra in euro/MWh
 8 nov 15 nov 8 nov 15 nov
TTF-daggas 18,75 19,05 OTC-base dec ‘17 46,00 45,00
TTF dec ‘17 18,70 18,40 OTC-peak ‘18 49,00 48,45
TTF jaar 2018 17,55 17,45 OTC-base ‘18 41,20 40,50
Korte termijn

Sinds midden week 46 stegen de prijzen niet meer. Vorige week zorgde het koudere weer en hogere grondstofprijzen nog voor veel koopinteresse en hogere prijzen. Door milder weer in de voorspellingen en lagere grondstofprijzen daalden de prijzen de laatste dagen.

De APX-prijzen stegen tegen de verwachting in. Belangrijkste oorzaken waren de hoge prijzen in Duitsland, België en Frankrijk door kouder weer, beperkte centrale capaciteit en weinig duurzame productie. Via de marktkoppeling was er meer vraag op de Nederlandse markt. De gemiddelde peakprijs APX steeg naar 73 euro/MWh en offpeak naar 43 euro/MWh.

De onbalansprijzen waren gemiddeld onder de APX. Af en toe onrustig met spikes omhoog en omlaag. Ook deze week kondigde Tennet marktrestricties aan en vroeg biedingen voor reservevermogen.

De WKK dagsparkspread steeg met de APX mee naar 42 euro/MWh. De sparkspread voor kwartaal 1 2018 handhaafde zich boven de 24 euro/MWh, door de gelijkgerichte prijsbewegingen van gas en elektra.

Lange termijn

De langetermijnprijzen volgen de ontwikkelingen op de korte termijn en de grondstoffen. Sinds begin week 46 ging het weer omlaag. De olieprijs verloor 2,5 dollar (naar 61,5 dollar/vat) en steenkool ruim 3 dollar (naar 83,25 dollar/ton). De prijs voor CO2-rechten bewoog rond de 7,5 euro/ton.

De WKK sparkspread 2018 daalde met 1 euro naar 20 euro/MWh. Elektra daalde sterker in prijs dan gas. Bij de centrales ging de cleansparkspread van gascentrales om dezelfde reden omlaag naar 8 euro/MWh. De darkspread van kolencentrales handhaafde zich tussen de  10,5 en 11 euro/MWh.

Visie

De marktverwachting voor kortetermijngas wijzigen we van onzeker naar stabiel. De stijging van de laatste weken lijkt voorbij na de eerste koude dagen van deze winter. Verwachtingen met milder weer zorgen nu voor een correctie omlaag. De daalruimte is echter niet zo groot in deze tijd van het jaar. Onzekere factor blijft de gasvraag in Frankrijk voor power deze winter. Ook Engeland moet een groter beroep doen op Europa door de beperkte gasvoorraden na sluiting van opslag Rough en lage de LNG-aanvoer.

Voor APX- en onbalansprijzen handhaven we de marktverwachting op dalend. Afgelopen week stegen de prijzen door kouder weer met weinig wind en zon. Voor de komende week wordt milder weer en meer wind verwacht. In België wordt op 21 november kerncentrale Thianghe weer opgestart en in Nederland komt kolencentrale Maasvlakte 3 (1 GW) op 18-11 terug uit onderhoud. De weekforwards zijn rond de 46 euro/MWh.

Voor de lange termijn OTC-elektraprijzen handhaven we de marktverwachting op onzeker. De steenkoolprijs daalde, maar het blijft afwachten of die beweging doorzet of af zal vlakken. De prijs van CO2-rechten daalde licht. Handelaren namen winst na overeenstemming in de EU over aanpassingen aan het handelssysteem na 2020. Inmiddels zijn er ook geruchten dat de Engelse rechten na de Brexit niet direct uit de markt gehaald zullen worden. Ook dat drukt de prijs.

Voor TTF-gas lange termijn handhaven we de marktverwachting op stabiel. De prijs corrigeerde deze week door de lagere olieprijs en stijgende euro. Aanwijzingen voor grote bewegingen zijn er niet.

 

Marktvisie van 15 tot en met 22 november.

 

Deel op

Gerelateerde artikelen