MARKTVISIE | Prijzen elektra en korte termijn gas stijgen verder

Marijke van Rongen · Thursday 14 September 2017

De meeste prijsdrivers wezen ook de afgelopen week omhoog. Hierdoor bleef het marktsentiment opwaarts gericht.

Naast lopend Noors en Engels onderhoud, is nu ook de Nordstream transportleiding voor Russisch gas naar Duitsland van 11-22 september dicht voor jaarlijks onderhoud. Vooruitzichten voor de LNG-aanvoer blijven voorlopig minimaal.

Stijgende steenkool- en CO2-prijzen houden druk op de elektraprijzen, versterkt door de onzekerheid over de beschikbaarheid van Franse kerncentrales deze winter. Toen eind 2016 een gedeelte hiervan uit bedrijf ging vanwege veiligheidsonderzoek, stegen de prijzen. De handelaren zijn bang voor een herhaling van dit scenario.

In de spotprijzen elektra zat flinke beweging tussen de dagen. Harde wind zorgde op vrijdag 8 en woensdag 13 september vooral voor lagere offpeak-prijzen.

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 Elektra in euro/MWh
6 sep  13 sep 6 sep 13 sep
TTF daggas 16,35 16,90 OTC base okt ‘17 40,60 41,05
TTF okt ‘17 16,45 16,85 OTC peak ‘18 44,80 45,90
TTF jaar 2018 16,40 16,80 OTC base ‘18 38,05 39,20

 

Korte termijn

De TTF gasprijzen voor de korte termijn zijn verder gestegen. Oorzaak is nog steeds het drukke onderhoudsschema en het wegblijven van LNG-schepen. Daarnaast steeg de vraag door het slechtere weer en meer export naar Duitsland. Duitsland krijgt nu minder Russisch gas door onderhoud aan de Nordstream transportleiding. De vraag voor het vullen van de opslagen zal de komende tijd de prijzen blijven beïnvloeden. Hogere steenkoolprijzen en onzekerheid over de Franse kerncentrales werken door op de wintergasprijzen, omdat daardoor dit najaar meer gascentrales zullen moeten draaien.

De APX-prijzen varieerden van dag tot dag, maar bleven rond het niveau van de afgelopen weken. Harde wind zorgde op een aantal dagen voor lage (offpeak)prijzen. Woensdagochtend 13 september waren de onbalansprijzen hoog. Op een aantal windparken moest men de molens voor de veiligheid uit de wind draaien. De peakprijzen lagen gemiddeld tussen de 37-44 euro/MWh en de offpeak-prijzen gemiddeld tussen 29-37 euro/MWh.

De WKK dagsparkspread volgde de APX-peakprijzen. Hij lag tussen de 10 en 16 euro/MWh. De sparkspreads voor de komende winterkwartalen stegen verder door de hogere kwartaalprijzen OTC elektra. Ze liggen daar nu boven de 22 euro/MWh.

Lange termijn

De lange termijn OTC-elektraprijzen stegen verder door de dure steenkool en de gestegen CO2-prijs. Bij OTC 2018 kwam er weer ruim 1 euro/MWh bij. De verre jaren stegen ook, maar minder. Het opwaartse sentiment bij elektra had ook effect op de gasprijzen voor de lange termijn. Die stegen met 0,2-0,3 ect/m3. Veel minder dan bij elektra door de olieprijs. Die bleef tussen de 53,5 en 54,5 hangen.

De WKK sparkspread 2018 liep door de duurdere elektra verder op naar 18,5 euro/MWh. De clean sparkspread van de gascentrales steeg naar meer dan 7 euro/MWh en de darkspread van kolencentrales naar 10,5-11 euro/MWh.

Visie

De marktverwachting voor korte termijn gas handhaven we voor de komende week op onzeker. De aanvoer heeft veel last van het septemberonderhoud en LNG-aanvoer blijft minimaal door de hoge Aziatische spotprijzen. De gasopslagen in Europa zijn nog steeds niet vol (82-85% gevuld) en de vraag neemt toe door het slechtere en koudere weer. Kans op daling is daardoor klein voor de komende weken.

Voor APX en onbalansprijzen wijzigen we de marktverwachting van onzeker naar stabiel. Het wordt koeler weer met minder wind en centrale-onderhoud loopt op zijn einde. Kans op onrustige onbalans neemt hierdoor af. De forwards voor de komende weken lopen omhoog van 38 naar 40 euro/MWh.

Voor de lange termijn OTC elektraprijzen en TTF gas handhaven we de marktverwachting op onzeker. De steenkoolprijs is definitief door de 80 dollargrens heen en lijkt nog verder te stijgen. Problemen lijken met name aan de productiekant te liggen. Vooruitlopend op veiligheidschecks, verlagen Chinese producten de productie om de kans op ongelukken te verkleinen. En in Australië verwacht men (net als voorgaande jaren) problemen door overvloedige regenval. Men wil nu de export verlagen ten gunste voor het eigen binnenlandse gebruik.

De prijs van CO2-emissierechten stijgt nog steeds en ligt nu boven de 7 euro/ton. De EU wil het Europese handelssysteem vrijwaren van eventuele negatieve gevolgen van de Brexit en overweegt daarom Engelse Certificaten vanaf 2018 uit de markt te halen. De TTF gasprijzen voor de lange termijn worden door de ontwikkelingen bij power meegenomen.

 

Marktvisie van 13 tot 20 september.

 

 

 

Deel op

Gerelateerde artikelen