MARKTVISIE | Duurdere grondstoffen drijven prijzen op

Marijke van Rongen · Thursday 7 September 2017

Naast gestegen korte termijn prijzen door lopend en nieuw onderhoud en krappe aanvoer, gingen de lange termijn prijzen ook omhoog door oplopende grondstofprijzen.

De olieprijs steeg ruim 2 dollar naar 54 dollar/vat en de steenkoolprijs brak door de 80 dollargrens. Voor de CO2-emissierechten was de verwachting dat ze de komende tijd zouden kunnen dalen. Het veilingseizoen begint met meer liquiditeit en aanbod. Nieuws dat Frankrijk en Duitsland streven naar een overeenkomst over verlaging van het aantal te verhandelen Europese rechten later dit jaar, zette de prijs flink onder druk en hij steeg naar 6,9 euro/ton.

De spotprijzen elektra handhaafden zich. De vraag nam toe, maar dat werd opgevangen door meer duurzame productie.

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 Elektra in euro/MWh
30 aug 6 sep 30 aug    6 sep
TTF daggas 16,15 16,35 OTC base okt ‘17 39,65 40,60
TTF okt ‘17 16,30 16,45 OTC peak ‘18 43,80 44,80
TTF jaar 2018 16,05 16,40 OTC base ‘18 37,05 38,05
Korte termijn

De TTF-gasprijzen voor de korte termijn bleven in een stijgende tendens door het onderhoudsprogramma en het wegblijven van LNG-schepen. Engeland heeft daar het meeste last van. Hogere Engelse prijzen en minder export (via de Interconnector naar België) werken door op de TTF. Door veel september-onderhoud zal het bijvullen van de opslagen doorlopen tot in oktober. Hierdoor liepen de TTF-prijzen voor de komende winter ook verder op.

De APX-prijzen handhaafden zich. Er was genoeg productie om de toenemende vraag (door het einde van de vakanties) op te vangen. Prijzen in Nederland lagen boven die in Duitsland en Frankrijk door begrenzingen in de grenscapaciteit. Onbalans was over het algemeen rustig. De wisselende weersomstandigheden waren goed voorspelbaar en zorgden daardoor niet voor verrassingen. De peakprijzen varieerden door het wisselvallige weer van 38-42 euro/MWh. De offpeak-prijzen waren gemiddeld 34-37 euro/MWh.

De WKK dagsparkspread daalde enkele euro’s naar 11 euro/MWh door de hogere daggasprijs.

De sparkspreads voor de komende winterkwartalen zetten hun stijgende lijn door tot boven de 21,5 euro/MWh. Oorzaak: hogere kwartaalprijzen OTC elektra.

Lange termijn

Duurdere steenkool en de stijgende CO2-prijs duwden de lange termijn OTC elektraprijzen omhoog. Ze stegen de laatste dagen met ca. 1 euro/MWh. De TTF-gasprijzen liepen mee en gingen met ca. 0,5 ect/m3 omhoog.

De WKK sparkspread 2018 liep door de duurdere elektra op naar 18 euro/MWh. Bij de centrales werd de hogere elektraopbrengst gecompenseerd door de duurdere CO2-rechten.

Visie

De marktverwachting voor korte termijn gas handhaven we voor de komende week op onzeker. Kans op stijging is daarbij groter dan die op daling. Lopend en nieuw onderhoud houden de aanvoer krap en er staat geen LNG-aanvoer op de kalender voor de komende weken. Injectievraag voor de gasopslagen loopt gewoon door. Gasopslagen in Nederland zijn nu voor 81% gevuld. Dit is inclusief een uitbreiding van de opslagcapaciteit in Norg met 1,6 miljard m3 (naar 6,98 miljard m3). Over de bezwaren daar tegen wordt op 7 september nog een gerechtelijke uitspraak gedaan.

Voor APX- en onbalansprijzen handhaven we de marktverwachting op onzeker. Op de eerste dagen van week 37 wordt erg veel wind verwacht. Dat zal tijdelijk voor lagere prijzen en meer onbalans zorgen. Daarna wordt het vrij koel, wisselvallig weer met dagelijks buien. De forwards voor de komende weken zijn iets gedaald naar 35-37 euro/MWh.

Voor de lange termijn OTC elektraprijzen en TTF gas wijzigen we de marktverwachting van stabiel naar onzeker. Reden daarvoor is de steenkoolprijs, die door de grens van 80 dollar/ton brak. De prijzen in China dalen nog niet. Om iets aan de uitstoot te doen weren zij nu lage kwaliteit steenkool en daardoor is er meer vraag naar kwaliteitssteenkool. Daarnaast kan de productie in Australië last krijgen van extreem weer met overstromingen.

De prijs van CO2-rechten zit flink in de lift na geruchten over de zoveelste poging iets te gaan doen aan het overaanbod binnen het Europese handelssysteem.

De TTF-gasprijzen voor de lange termijn worden, door de ontwikkelingen bij power, meegenomen en ook de olieprijs zit in de lift.

 

Marktvisie van  6 tot 13 september.

Deel op

Gerelateerde artikelen