MARKTVISIE | Prijzen verder gestegen

Marijke van Rongen · Thursday 31 August 2017

Krappe aanvoer door lopend onderhoud en uitval was ook de afgelopen week de belangrijkste prijsdriver bij TTF gas voor de frontmaanden en kwartalen. Daarnaast baart het gebrek aan LNG-aanvoer zorgen.

De LNG-aanvoer naar Europa komt wel weer op gang, maar vooral naar Zuid-Europa, waar de prijzen hoger zijn.

In de lange termijnprijzen gas en elektra (2019 en verder) zat niet zoveel beweging. De sterkere euro (1,20 dollar/euro) compenseerde het effect van de hoge steenkoolprijs (79 dollar/ton). De olieprijs bleef binnen een smal bandje (51,5-52,5 dollar/vat). De CO2-rechten stegen licht door en zijn nu boven de 6 euro/ton.

De spotprijzen elektra gingen met enkele euro’s omhoog. De vraag nam toe door hogere temperaturen in Europa, bij wisselende duurzame productie.

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 Elektra in euro/MWh
23 aug 30 aug 23 aug 30 aug
TTF daggas 15,85 16,15 OTC-base okt ‘17 38,70 39,65
TTF okt ‘17 15,90 16,30 OTC-peak ‘18 43,45 43,80
TTF jaar 2018 15,95 16,05 OTC-base ‘18 36,55 37,05
Korte termijn

De TTF gasprijzen voor de korte termijn bleven onder druk door de krappe aanvoersituatie. Met name de prijzen voor de frontmaanden stegen. De komende periode is een inhaalslag nodig voor het bijvullen van de gasopslagen. In Nederland zijn ze nu voor 78% gevuld (11,8 miljard m3), in Duitsland 77% (18 miljard m3). Ook de prijzen voor de winterkwartalen stegen mee. Als het koud wordt, verwacht men meer vraag uit Engeland (door minder gasopslag en gebrek aan LNG aanvoer) en Frankrijk (door onzekerheid over de beschikbaarheid van kerncentrales).

De APX-prijzen gingen licht omhoog, o.a. door hogere Franse prijzen die werden veroorzaakt door warm weer en koelwaterproblemen. In Nederland neemt de vraag toe door het einde van de vakantieperiode. Er zijn twee kolencentrales offline voor onderhoud (Hemweg tot 3 september en Eemshaven B tot 24 september). Daardoor zijn er nu maar drie kolencentrales beschikbaar voor de baseloadlevering. Samen met wisselende weersomstandigheden zorgt dat regelmatig voor onrust in de onbalans. Grote uitschieters bleven echter uit. De peakprijzen waren gemiddeld 39-40 euro/MWh en de offpeakprijzen naar gemiddeld 34-36 euro/MWh.

De WKK dagsparkspread handhaafde zich rond de 13 euro/MWh zowel TTF daggas als APX-peak stegen licht in prijs.

De sparkspreads voor de komende winterkwartalen stegen boven de 21 euro/MWh. De kwartaalprijzen OTC-elektra gingen meer omhoog dan de prijzen van gas.

Lange termijn

Ook deze week zat de beweging met name op leveringsjaar 2018. Prijzen liepen mee met de korte termijn. Elektra staat onder druk door de hoge steenkoolprijs (> 79 dollar/ton) en de verder gestegen CO2-prijs (> 6 euro/ton). De toegenomen onzekerheid door nieuwe veiligheidschecks van Franse kerncentrales deze winter wordt ook ingeprijsd.

Door hogere elektraprijzen steeg de WKK sparkspread 2018 naar 17,5 euro/MWh en die van gascentrales naar boven de 7 euro/MWh. De darkspread 2018 van kolencentrales ging omhoog naar 9,8 euro/MWh.

Visie

De marktverwachting voor korte termijn gas blijft voor de komende week op onzeker. Er lopen nog steeds een aantal productie-issues, en op 1 september start een nieuwe ronde Noors onderhoud. LNG-aanvoer blijft uit door de concurrentie met Zuid-Europa. Er moet de komende tijd nog flink wat gas (4 miljard m3 in Nederland) de voorraden in. Kans op prijsdaling is daardoor de komende weken niet groot.

Voor APX- en onbalansprijzen wijzigen we de marktverwachting van stabiel naar onzeker. De vraag stijgt door het einde van de vakanties en er zijn minder centrales beschikbaar door onderhoud. Over de duurzame productie (wind) is men onzeker. Berichten over minder wind komende week worden nu weer bijgesteld. Kans op lichte stijging van de prijzen is het grootst, ook de forwards voor de komende weken lopen op naar 37-38 euro/MWh.

Voor de lange termijn TTF gas- en OTC-elektraprijzen handhaven we de marktverwachting op stabiel. In de TTF gasprijzen voor de lange termijn zit, net als in de olieprijs, al weken weinig beweging. Bij OTC-elektra lijkt het erop dat de steenkoolprijs zijn top heeft bereikt. Kans op daling schat men voor de komende weken iets hoger in door het einde van de hete zomer in China.

 

Marktvisie van 30 augustus tot 6 september.

Deel op

Gerelateerde artikelen