MARKTVISIE | Markten in vakantiemodus

Jaap de Bruin · Thursday 13 July 2017

De vakantieperiode draagt bij aan een rustige beeld op de handelsmarkten. Er is per saldo weinig handel en de prijsbewegingen zijn klein.

De termijnprijzen voor gas en elektriciteit konden de afgelopen dagen licht omlaag, doordat de steenkolenprijs wat terug liep van 73 naar 71,5 dollar/ton. De bewegingen voor de gas en elektra noteringen over de dagen zijn echter beperkt, hooguit enkele tienden euro’s/MWh. Bij elektra wordt de beweging nog wat gedempt doordat de prijs van CO2-rechten de afgelopen dagen opgelopen is naar ongeveer 5,5 euro/ton.  De vakantie periode draagt bij aan het rustige beeld op de handelsmarkten. Er is per saldo weinig handel en de prijsbewegingen zijn klein.

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 Elektra in euro/MWh
6 jul 12 jul 6 jul 12 jul
TTF daggas 15,00 14,50 OTC-base aug ‘17 34,30 34,75
TTF aug ‘17 14,65 14,15 OTC-peak ‘18 41,75 41,50
TTF jaar 2018 15,55 15,35 OTC-base ‘18 34,55 34,50
Korte termijn

De TTF daggasprijs en de prijzen voor de zomermaanden lieten nog de grootste prijsbeweging zien. In de afgelopen week daalden deze met circa 0,5 ect/m3. De huidige daggasprijs van 14,5 ect/m3 nadert het laagste punt van dit jaar. Eind maart lag de bodem van de daggasprijs nog maar iets lager.
Ondanks dat er afgelopen woensdag ongepland onderhoud was bij het Noorse Kollsnes, bleef de gasaanvoer van Noorwegen naar Nederland op peil. De premie op de daggasprijs op die van augustus weerhield exploitanten van gasopslagen niet om te blijven injecteren. De vulgraad van de opslagen blijft namelijk nog achter in vergelijking met vorig jaar. Dit gat zal de komende drie maanden toch gevuld moeten worden.

De APX-prijzen lieten de afgelopen dagen geen vuurwerk zien. De gemiddelde APX-prijs de afgelopen dagen rond de 35 euro/MWh. Over het algemeen zijn er maar een paar uren in de ochtend en de avond die een prijs van net boven de 40 euro/MWh hebben. Offpeakprijzen blijven stevig en liggen gemiddeld slechts enkele euro’s lager dan de gemiddelde peakprijzen. Dit komt door de relatief hoge steenkolenprijs.

Ook de onbalansprijzen waren over het algemeen stabiel en lagen vooral in de peakuren onder het APX-niveau. Woensdag aan het einde van de ochtend tot begin van de middag gaf een afwijkend beeld ten opzichte van de andere dagen. Een flink regenfront trok over Nederland en de onbalansprijzen lieten regelmatig negatieve waarden zien (tot -50 euro/MWh).

Lange termijn

De lange termijn prijzen gas en elektra daalden licht doordat steenkool een pas op de plaats maakte. Per saldo verbeterde de WKK sparkspread 2018 tot boven de 16 euro/MWh. Dat is iets hoger dan vorige week, doordat de elektra prijs wat minder omlaag ging dan gas.

Visie

De marktverwachting voor de korte termijn gas handhaven we op stabiel. De aanvoer is goed en eventueel overschot zal worden opgekocht voor vulling van gasopslagen.

De marktverwachting voor korte termijn elektra (APX en onbalans) handhaven we op stabiel. Temperaturen lopen naar verwachting iets op, waardoor de APX-prijzen wel wat hoger uitkomen dan nu. Dit wordt veroorzaakt doordat er met name in Frankrijk bij hogere temperaturen meer vraag is. De verwachting is dat de spotprijzen in Nederland hierdoor iets omhoog worden getrokken.

De marktverwachting voor lange termijn TTF-gas en OTC-elektra handhaven we eveneens op stabiel. De ontwikkeling van de kolenprijs lijkt het ijkpunt te zijn voor elektra (en daaraan gekoppeld gas). De stijging van de kolenprijs zette de afgelopen week niet door, maar het is goed om deze in de gaten te blijven houden.

Deel op

Gerelateerde artikelen