MARKTVISIE | Steenkoolprijs bepaalt de lange termijn

Peter van den Berg · Thursday 6 July 2017

De lange termijnprijzen voor gas en elektriciteit werden afgelopen week vooral beïnvloed door de stijging van de steenkoolprijs. Deze is nu echt fors door de 70 dollar/ton geschoten (woensdag boven 72 dollar), en trok in eerste instantie de elektriciteitsprijzen mee omhoog.

Afgeleid raakte het ook de gasprijs, omdat sinds begin deze week elektriciteitsproductie uit steenkoolcentrales afgeschakeld werd en gasgestookt vermogen werd aan gezet. Gevolg was een opwaartse prijsdruk op de (dag)gasprijzen. Dit ondanks recordimporten vanuit de interconnector, en meerdere aangekondigde LNG landingen in de UK voor de rest van de maand.

De valuta hielpen ook niet mee: de stijging van de euro ten opzichte van de dollar is sinds eind vorige week tot stilstand gekomen. De olieprijs is nog steeds wiebelig (tussen 44 en 48 dollar/vat), maar de gas- en elektriciteitsmarkten trekken zich hiervan niet veel aan. De CO2-rechten stegen licht (ca 0,1 euroton) naar ca 5,2 euro/ton.

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 Elektra in euro/MWh
28 jun 6 jul 28 jun 6 jul
TTF daggas 14,90 15,00 OTC base aug 17 33,30 34,00
TTF aug 17 14,65 14,75 OTC peak 18 41,15 41,75
TTF jaar 2018 15,50 15,55 OTC base 18 33,95 34,55

 

Korte termijn

Afgelopen week stroomde er weer volop gas van de UK naar het continent via de interconnector, zelfs recordhoeveelheden. De exploitanten van gasopslagen kopen alles wat er beschikbaar is op om te vullen. Toch is de vulsnelheid in Nederland en Duitsland nog steeds lager dan in juli 2016. En dat betekent dat de vulgraad steeds verder achterblijft bij vorig jaar. In die zin is het opvallend dat op de markt er nog steeds 0,25 ect/m3 korting zit op de prijs van de frontmaand ten opzichte van de dagprijs. Deze week wordt het eerst schip met LNG uit de VS in Engeland verwacht en voor de rest van de maand staan er nog drie aanlandingen gepland. Dus de bevoorrading is geen probleem. Afgelopen week waren er ook geen verstoringen op de aanvoer uit Noorwegen en voor de komende week is er geen nieuw onderhoud gepland.

Er worden op dit moment weer meer gascentrales ingezet, die profiteren van de hogere steenkoolprijs. Daarom is de afgelopen dagen de industriële vraag naar gas zo hoog. Gevolg is dat, ondanks wat dagelijkse bewegingen de daggasprijs op peil blijft.

De gemiddelde APX-prijs was de hele week relatief hoog en een loopt de laatste dagen zelfs verder op (van 33 euro/MWh op zondag naar 42 euro/MWh voor donderdag). Verhaal is dat het warme weer en minder wind de prijzen weer omhoogtrekt. Dit gebeurt ook in de omringende landen; de dagvooruitprijzen liggen in NWE vrijwel op elkaar. Zonder dat er tekorten zijn, en met onbalansprijzen zijn de meeste dagen vrij stabiel en gemiddeld ruim onder APX. Dat wijst op een beperkt stijgpotentieel. Dinsdag was een beweeglijkere dag op de onbalans, en er zijn aanwijzingen dat ook vrijdag krapper wordt. Meestal als gevolg van productie-issues.

De WKK dagsparkspread liep mee met de APX en wisselde tussen 10 en 20 euro/MWh.

De sparkspreads voor de komende winterkwartalen liepen iets omhoog.

Lange termijn

De lange termijn prijzen elektra zijn ruim 0,5 euro/MWh omhoog, onder invloed van gestegen steenkool- en (in mindere mate) CO2-prijzen. De gasprijzen stegen ook, maar minder, waardoor de WKK sparkspread 2018 omhoog kon: met 0,5 euro/MWh naar 16 euro/MWh, de clean-sparkspread van gascentrales naar 6,3 euro/MWh en de darkspread van kolencentrales zakte onder 9 euro/MWh.

Visie

We handhaven alle marktverwachtingen voor de komende week op stabiel.

Voor korte termijn gas verwachten we dat het goede gasaanbod uit Noorwegen en Engeland komende week direct opgekocht wordt voor elektraproductie en gasopslag. Komende dagen met de weersomslag kan de onbalans grillig zijn. We krijgen na dit weekend wisselvallig weer met behoorlijk wat wind. De forwardprijzen elektriciteit voor levering volgende week staan iets lager dan de huidige APX-prijzen, maar nog steeds aan de hoge kant voor vakantietijd zonder extreme temperaturen. Daardoor verwachten we lagere APX-prijzen en nog lagere onbalansprijzen.

De marktverwachting voor lange termijn TTF-gas en OTC-elektra handhaven we op stabiel. De opwaartse druk vanuit de grondstofprijzen lijkt te blijven, maar het effect is te beperkt om hier een stijgende verwachting aan te koppelen. Aangezien de OTC-elektriciteitsprijzen meer worden beïnvloed dan de termijngasprijzen is het interessant de sparkspread in de gaten te houden.

 

Deel op

Gerelateerde artikelen