MARKTVISIE | Korte termijn levendig, lange termijn saai

Peter van den Berg · Thursday 29 June 2017

De lange termijnprijzen voor gas en elektriciteit waren ook afgelopen week vooral in de ban van grondstofprijzen en valuta. De prijsrichting is echter niet eenduidig.

De olieprijs herstelde afgelopen week na de grote daling van de week ervoor (van 45 naar 46,5 $/vat; +3%). De steenkool stijgt de laatste weken langzaam doch gestaag, afgelopen woensdag werd zelf de grens van 70 dollar/ton doorbroken. De prijs heeft hier al sinds januari steeds tegenaan gehikt, maar nu is de prijs er doorheen. Tegelijkertijd zien we de euro steeds sterker worden t.o.v. de dollar, afgelopen week van 1,12 naar 1,14 (+2%), maar als je vanaf april kijkt is het +6%. Voor de grondstofprijzen in euro’s heeft dit een verlagend effect. Per saldo is het effect ook dat de gas – en elektriciteitsprijzen stabiel zijn

Op de TTF-dagmarkt speelt vooral het onderhoud en de gasvoorraden. Aan onderliggende factoren is het hier veel spannender, maar per saldo was ook hier het resultaat dat de prijzen stabiel bleven.  Op de APX is het weer bepalend: veel wind en zon betekent lage prijzen, weinig wind en warm betekent hogere prijzen.

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 Elektra in euro/MWh
21 jun 28 jun 21 jun 28 jun
TTF daggas 15,00 14,90 OTC base juli ’17 35,05 34,05
TTF juli ’17 14,45 14,50 OTC peak ’18 41,40 41,15
TTF jaar 2018 15,50 15,50 OTC base ’18 34,10 33,95
Korte termijn

Het onderhoud aan Noorse leidingen en de Interconnector tussen Engeland en België zorgden afgelopen week voor een lage gasstroom naar het continent. Er ontstond een behoorlijk prijsverschil tussen NBP en TTF (>1 ect/m3) en tussen de dagprijs en de juli-prijs. In Nederland  moesten de gasvoorraden bijna alle dagen bijspringen om het systeem in balans te houden. Woensdag was er weer meer Noorse aanvoer, en direct begonnen de voorraden weer te injecteren. En het nieuws kwam dat donderdag vroeg de Interconnector weer in de lucht komt met ca 35 mln m3 aanvoer. Dit extra aanbod werd direct door opslageigenaren gekaapt, waardoor de dagprijsdaling op TTF van zeer korte duur was. De NBP gasprijs steeg wel naar TTF-niveau.

De vulgraad van de gasvoorraden in Duitsland en Nederland loopt nog steeds meer dan 10% achter op vorig jaar. De kooplust van de exploitanten is daarom wel te begrijpen.

De APX prijzen wisselden sterk afgelopen week op basis van het weerbericht. De onbalans was veelal lager dan de APX, op soms enkele uren na. Die werden veroorzaakt door uitval van centrales. De meeste dagen waren er beperkingen op de interconnecties met Duitsland, daardoor was het Nederlandse net vooral long. De WKK dagsparkspread liep mee met de APX en wisselde tussen 10 en 20 euro/MWh. De sparkspreads voor de komende winterkwartalen veranderden nauwelijks.

Lange termijn

De lange termijn prijzen gas en elektra bewogen nauwelijks. De vraag is wat de gas- en elektriciteitsprijs gaan doen nu de steenkool en olieprijs beide stijgen. Ondanks de gunstigere valuta zou je een stijging verwachten. Handelaren geven op de markten al zomerrust heerst.

Vanuit gas is een prijsstijging minder waarschijnlijk omdat de LNG-prijzen in Azië en Europa intussen op ongeveer op hetzelfde niveau liggen (ca 5 $/MMBtu). De prijs in VS ligt lager (ruim 3 $/MMBtu), maar ook dat prijsverschil was veel kleiner. De beschikbaarheid van LNG is goed, dus dit geeft de Engelse markt, die behoorlijk benauwd is voor komende winter, een alternatief.

De sparkspreads 2018 zijn vrijwel onveranderd: WKK ca. 15,5 euro/MWh, de clean-sparkspread van gascentrales rond 6 euro/MWh en de darkspread van kolencentrales rond 9 euro/MWh.

Visie

We handhaven alle marktverwachtingen voor de komende week op stabiel. Voor korte termijn gas verwachten we dat het extra gasaanbod uit Noorwegen en Engeland direct opgekocht wordt door de opslagexploitanten die moeten injecteren. De juli-prijs ligt ca 0,4 ect/m3 onder de dagprijs, dat is de logischerwijs de beweegruimte.

We krijgen wisselvallig weer met behoorlijk wat wind. Daardoor verwachten we lage APX-prijzen en nog wat lagere onbalansprijzen. Vergelijkbaar met de dagen afgelopen week die hetzelfde weer hadden.

De marktverwachting voor lange termijn TTF-gas en OTC-elektra handhaven we op stabiel. Er is opwaartse druk te verwachten vanuit de grondstofprijzen, maar de markten reageren hier tot nu toe nauwelijks op. De stabiliteit van internationale gasprijzen lijkt dit te veroorzaken en er is geen reden dat dit beeld komende week anders zal zijn.

Deel op

Gerelateerde artikelen