MARKTVISIE | Onrust op energiemarkten houdt aan

Monique Smid · Thursday 3 November 2016

De prijzen OTC-elektra en TTF-gas voor de kortere termijn hielden de stijgende tendens van de afgelopen weken vast.

De belangrijkste oorzaak is de grote onrust over de gas- en elektriciteitsvoorziening deze winter in de omringende landen. Deze onrust werkt door op de prijzen bij ons. In Engeland steeg de gasvraag voor gascentrales naar bijna 30% van het totale dagverbuik. Door de oplopende steenkoolprijs gaan daar steeds meer kolencentrales uit ten gunste die op gas.

Verder maakt men zich zorgen over het uitblijven van nieuwe LNG-aanvoer en uitstel van het beschikbaar komen van de gasopslag Rough. Op 7 november wordt het eerste LNG-schip sinds 19 oktober verwacht en de kalender voor de rest van de maand is nog leeg. De gasopslag Rough komt door het uitlopen van voorbereidend werk pas in de tweede helft van november beschikbaar voor levering.

Nieuws over het uitzetten van nog meer kerncentrales de komende maanden in Frankrijk voor uitgebreide veiligheidstests, zorgt voor hoge Franse elektraprijzen nu het daar kouder wordt en de vraag toeneemt. Voor levering volgende week (week 45) zijn de prijzen in Frankrijk nu gemiddeld 400 euro/MWh voor peakuren en boven de 200 euro/MWh voor baseload.  Dit trekt ook de prijzen in Engeland en België flink omhoog. Op de prijzen in Nederland is het effect minder groot, met de grenscapaciteit als beperkende factor; de kabels zitten al vol.

De prijzen OTC-elektra en TTF-gas voor levering 2018 en 2019 deden rustiger aan. Het sentiment vanuit de korte termijn werd gedempt door de dalende olieprijs (van 50 naar 47 dollar/vat) en sterkere euro (van 1,09 naar 1,11 dollar/euro).

Gesprekken over productiebeperking tussen de OPEC en een aantal andere olieproducerende landen, zoals Rusland, Brazilië en Mexico in Wenen liepen in het weekend van 30 oktober/1 november op niets uit. Dat maakt de kans op substantiële maatregelen later dit jaar steeds kleiner en daardoor daalt de olieprijs nu weer.

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 Elektra in euro/MWh
26 okt 2 nov     26 okt 2 nov
TTF-daggas 17,10 17,85 OTC-base dec ‘16 43,80 47,00
TTF dec ‘16 17,20 17,90 OTC-peak ‘17 44,10 45,80
TTF jaar 2017 16,35 17,00 OTC-base ‘17 36,70 37,60
Korte termijn

De kortere termijn TTF-gasprijzen zaten de afgelopen week behoorlijk in de lift. De onrust in Engeland en kouder weer in Europa werken door op de TTF en zorgt voor meer exportvraag. Toenemende gasvraag voor gascentrales geeft de TTF-prijzen voor de frontmaanden en kwartaal 1 van 2017 een extra zet omhoog.

De APX-peakprijzen handhaafden zich op het (hogere) niveau van vorige week en zitten op hetzelfde niveau als in Duitsland. De hogere prijzen in België, Frankrijk en Engeland (base 65-68 euro/MWh) hebben minder effect; de grenscapaciteit met die landen is al maximaal benut. De APX-prijzen waren gemiddeld 45-55 euro/MWh voor de peakuren en 35-38 euro/MWh voor de offpeakuren. De onbalansprijzen waren vrij vlak en rond tot iets onder die van de APX.

De WKK dagsparkspread daalde onder de 20 euro/MWh door de hogere TTF-daggasprijs. De WKK sparkspread voor kwartaal 1 van 2017 blijft stijgen is nu boven de 25 euro/MWh. Oorzaak is de OTC-peakprijs Q1 die steeg van 50 naar 54 euro/MWh.

Lange termijn

De lange termijn prijzen voor TTF-gas en OTC-elektra volgen het sentiment op de korte termijn, maar de bewegingen zijn minder heftig. TTF-gas en OTC-elektra voor levering 2018 en 2019 bleven binnen een bandje van 0,4-0,5 ect/m3 resp. euro/MWh. De dalende olieprijs en valutabewegingen werken remmend.

De sparkspread 2017 voor tuinbouw WKK’s  steeg 1 euro naar 19 euro/MWh, door de hogere OTC-peakprijs 2017. Dit tijdvak gedraagt zich nu als korte termijn tijdvak, zo vlak voor start van de levering. De clean sparkspread van gascentrales steeg om dezelfde reden naar 7 euro/MWh. De darkspread 2017 van kolencentrales beweegt rond de 10 euro/MWh; de hogere elektra-baseprijs wordt hier gecompenseerd door de eveneens gestegen steenkoolprijs (nu 75 dollar/ton).

Visie

De marktverwachting voor korte termijn TTF-gas handhaven we op onzeker. Het blijft uitermate onrustig in de markt, met name door de spanningen op de Engelse markt. Koudere nachten en groeiende gasvraag voor elektraproductie hebben de prijzen opgedreven.

Voor de komende weken is het de vraag of deze tendens zich doorzet of dat de onrust weg ebt. Bijvoorbeeld als er weer meer LNG boten naar Europa (Engeland) varen en de gasopslag Rough eindelijk kan gaan leveren. In Nederland liggen de gasopslagen voor meer dan 90% vol en met de huidige vooruitzichten (geen strenge winter) komen we daar de winter zonder problemen mee door.

De marktverwachting voor korte termijn elektra (APX en onbalans) handhaven we op stabiel. Die verwachting is gekoppeld aan de Duitse markt waarvoor de prognoses voor volgende week rond de 50 euro/MWh liggen. In België en Frankrijk worden wel hogere prijzen verwacht, maar doordat de grenscapaciteit al volledig benut wordt kunnen de Nederlandse producenten daar niet van profiteren.

De marktverwachting voor lange termijn OTC-elektra en TTF-gas handhaven we op onzeker. TTF-gas volgt gedempt de bewegingen op de korte termijn. De olieprijs daalt weer na het mislukte overleg tussen de olieproducerende landen en meevallende olievoorraden. In Amerika loopt de olieproductie zelf weer op. Schuldeisers proberen daarmee nog wat terug te halen van hun investeringen in tientallen inmiddels failliete oliebedrijven. Zakenbank Goldman & Sachs voorspelt voor de komende periode een prijsniveau van rond de 40 dollar/vat.

Bij OTC-elektra blijft de stijgende steenkoolprijs de belangrijkste driver.

Deel op

Gerelateerde artikelen