MARKTVISIE | Energieprijzen toch verder gedaald

Marijke van Rongen · Thursday 18 August 2016

Begin vorige week leek de dalende tendens af te vlakken. De verwachting was dat onderhoud zou leiden tot krappere aanvoer, en daardoor meer exportvraag.

Begin vorige week leek de dalende tendens af te vlakken. De verwachting was dat onderhoud zou leiden tot krappere aanvoer, en daardoor meer exportvraag. Later in de week bleek dit allemaal mee te vallen, zeker na het bericht dat de gasopslagen in Europa nog voller zitten dan tot nu toe werd gedacht. De cijfers die hierover gepubliceerd worden bleken, tot veler verrassing, voor een aantal landen (met name Duitsland) niet up-to-date te zijn. Zo is Nederlands grootste gasopslag Bergermeer met 4,2 miljard m3 al voor 95% vol. Dit verklaart waarom er nauwelijks nog injectievraag is.

Ook het zomerweer en de vakantieperiode drukken de vraag. De lage prijzen zorgen nu wel voor een koopmoment voor veel handelaren, waardoor ze de laatste dagen weer iets omhoog tikten. De olieprijs steeg deze week door naar 50 dollar/vat en maakte daarmee voorlopig een einde aan de dalende tendens in de lange termijn TTF-gasprijzen. De OTC-elektraprijzen bewogen van dag tot dag op en neer, net als de steenkoolprijs (58,5-60,2 dollar/ton). Per saldo zijn ze nog wel ongeveer 0,5 euro/MWh lager ten opzichte van midden week 32. De prijs voor de CO2-emissie rechten daalde licht met 0,2 euro naar 4,7 euro/ton.

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 Elektra in euro/MWh
10 aug 17 aug     10 aug 17 aug
TTF-daggas 12,45 11,20 OTC-base sept 16 31,85 30,60
TTF sept 16 12,90 11,70 OTC-peak 17 38,90 38,30
TTF jaar 2017 15,40 15,30 OTC-base 17 31,95 31,45

 

Korte termijn

De korte termijn TTF-gasprijzen gingen ondanks allerlei onderhoud verder omlaag, met over aanbod en lage vraag als oorzaak. De TTF-dagprijs zakte op maandag 15 augustus zelfs even onder de 11 eurocent/m3, dit gebeurde in maart 2010 voor de laatste keer. Deze waarde ligt rond de productiekosten van Noordzee-gas en fungeert dan ook als bodem (net als eerder dit jaar in april). De TTF-gasprijs voor frontmaand september daalde mee, met 11,5 eurocent/m3 als laagste punt. Het bericht over de (nog voller dan verwachte) gasopslag speelde hierbij een belangrijke rol. Het effect op de prijzen voor komende winter was kleiner door de gestegen olieprijs.

De APX-peakprijzen gingen op en neer door wisselende duurzame productie (wind), met name in Duitsland. Daardoor ging er een aantal dagen meer stroom naar Duitsland. Daarnaast zorgen de lage gasprijzen dat er weer meer gascentrales aan staan door de betere sparkspreads, en dat heeft juist weer een prijsdrukkend effect op de APX-prijzen. De APX-peakprijzen bewogen dus van dag tot dag tussen gemiddeld 28 en 33 euro/MWh. De offpeakprijzen waren een stuk stabieler met gemiddeld 27-28 euro/MWh. De onbalansprijzen zijn ook laag, gemiddeld onder die van de APX.

De WKK-dagsparkspread was tussen de 9 en 13 euro/MWh door de wisselende APX-peakprijzen. De WKK-sparkspread voor de winterkwartalen daalde met 1 euro/MWh door de lagere OTC-prijzen.

Lange termijn

De TTF-gasprijzen voor de lange termijn gingen aanvankelijk mee omlaag in het marktsentiment, maar een hogere olieprijs (50 dollar/vat) maakte daar een einde aan. De prijzen liggen nu weer rond het niveau van midden week 32. De OTC-elektraprijzen volgden, met enige vertraging de steenkoolprijs en die ging op en neer. Per saldo zijn ze nog wel iets lager dan een week geleden.

De sparkspread 2017 voor tuinbouw WKK’s bewoog, net als vorige week, tussen de 13 en 13,5 euro/MWh, in het spoor van de prijzen TTF-gas en OTC-elektra. Hetzelfde geldt voor de gascentrales met een clean sparkspread tussen de 3,5 en 4,5 euro/MWh. De clean darkspread van kolencentrales ligt met gemiddeld 9-9,5 euro/MWh zo’n 2 euro onder het niveau van een maand geleden, met name door de lagere OTC-baseprijs.

Visie

De marktverwachting voor korte termijn TTF-gas wijzigen we van stabiel naar onzeker. Afgelopen week daalden ze toch nog, ondanks minder aanvoer door onderhoud. Op 19 augustus eindigt onderhoud aan de Nordstream gastransportleiding, en stroomt er weer Russisch gas naar Europa. Dat kan voor een dipje in de prijzen zorgen. Bij het huidige prijsniveau is de daalruimte echter beperkt.

Door de hogere temperaturen in Europa zijn de forwards voor volgende week omhoog gegaan; er wordt met name meer vraag uit Frankrijk verwacht. Meer duurzame productie (solar en wind) en het feit dat er weer meer gascentrales stand-by staan, vormt een onzekere factor voor de prijsontwikkeling, ook met betrekking tot de onbalans.

De marktverwachting voor lange termijn OTC-elektra en TTF-gas handhaven we op stabiel. De prijzen bewegen mee met die van de grondstoffen, maar blijven tot nu toe binnen een kleine bandbreedte.

Deel op

Gerelateerde artikelen