BLOG | Wat gaat de energieprijs doen?

Peter van den Berg · Wednesday 27 September 2017

Dit is de meest gestelde vraag aan de AgroEnergy-collega’s. Tuinders en adviseurs hopen dat wij de glazen bol hebben of dat we op zijn minst wat meer inzicht hebben in prijsbepalende factoren.

Wel, die glazen bol hebben we niet. Er zijn heel veel prijsbepalende factoren, waar van vaak onduidelijk is welke factor doorslaggevend zal zijn. Voor de komende week of paar weken is dit vaak wat duidelijker, en die melden we dan ook in onze wekelijkse marktvisie. Maar verder weg is het vrijwel onmogelijk om de dominante richting van de prijzen aan te geven.

Is er dan helemaal niets zinnigs over te zeggen? Toch wel, als je kijkt op de langere termijn. Sommige ontwikkelingen zijn waarschijnlijker dan andere en die kun je als kompas nemen.

Gaan de gasprijzen in de komende jaren terug naar 25 ect/mof hoger?

Deze vraag kan je bekijken aan de hand van vraag en aanbod. Het aanbod zal tot het einde van volgende decennium stabiel blijven en wellicht nog wat toenemen. Noorwegen zal nog 10 jaar fors blijven produceren, maar daarna wordt het naar verwachting minder. Het extra aanbod komt uit Rusland of zuidelijk daarvan, via de drie nieuwe transportleidingen die in aanleg of voorbereiding zijn. Daarnaast zal de vraag van woningen, gebouwen en glastuinbouw (!) naar gas sterk afnemen. We willen verduurzamen, en dat gaat via elektrische apparaten en duurzame warmte. Elektriciteitsproductie uit gas? Dat is dan veel minder nodig dan nu. Is er meer aardgas nodig voor vervoer? Ja, maar daar staat een doorbraak in de Nederlandse groen gasproductie tegenover.

Vanuit de markt is een stevige prijsstijging niet te verwachten, maar dit zegt niets over prijsverhogingen door belastingen en andere overheidsmaatregelen. En in een markt met veel aanbod en lokale groen gasproductie is monopolistisch gedrag van de Noren en Russen een stuk moeilijker te realiseren.

Vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt

Op de OTC markt voor elektriciteitsproducten voor de lange termijn zie je dat ook daar het aanbod groter is dan de vraag. Maar wat als iedereen overgaat op een warmtepomp en elektrische auto? Dat zal het verbruik van elektriciteit verhogen (volgens de schattingen met 10 tot 40 miljard kWh). Maar denkt u niet dat die huishoudens tegelijk ook zonnepanelen neerleggen? En de batterijen steeds sterker en goedkoper worden? Er kunnen zeker periodes van uren, dagen en mogelijk maanden komen waarin een tekort aan elektriciteit ontstaat. Maar producten en gebruikers zullen hier, eigenlijk net als nu, snel op inspelen.

Als we nu elektriciteit- en gasprijzen van 2008 hadden, zijn alle vormen van duurzame energieproductie (zon, wind, warmtepompen en aardwarmte) direct rendabel. Wat doet u dan?

Kortom: de kans dat er ooit een ‘peak oil scenario’ komt, is wel voorbij.

 

Deel op

Gerelateerde artikelen