BLOG | Brexit best spannend voor energiemarkt

Peter van den Berg · Wednesday 20 July 2016

De financiële markten zijn de laatste maanden stevig in de ban geraakt van de vraag: Brexit of Bremain. En de energiemarkten zijn hier ook stevig door geraakt.

Een weblog van Peter van den Berg, directeur van AgroEnergy, exclusief voor SierteeltNet en GroenteNet.

De financiële markten zijn de laatste maanden stevig in de ban geraakt van de vraag: Brexit of Bremain. En de energiemarkten zijn hier ook stevig door geraakt. De eerste vraag is: wat heeft een uitstap van Engeland of Groot-Brittannië nu voor gevolg voor de energiemarkten? In directe zin natuurlijk niks: het gas blijft stromen en de elektriciteitsproductie of -transport veranderen ook niet door een uitstap. Maar indirect zijn er wel wel degelijk effecten, namelijk die van de wisselkoersen, van de economische groei en van de financiële sector.

Het meest directe effect is er op de wisselkoersen. Toen het ‘Bremain’ leek te worden, herstelde de waarde van de Britse pond ten opzichte van de euro. Een duurdere pond betekent prijsstijging van gas hier in Nederland. Na de ‘Brexit’ ging de daling van de pond (dat daalde naar het laagste niveau sinds 2014) gepaard met een gasprijsdaling. Tegelijk zijn zowel de pond als de euro gezakt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, en dat had juist een prijsopdrijvend effect, via olie en steenkool, op de gas- en elektriciteitsprijzen in Nederland. Voor de sierteelthandel werkte dit precies andersom: onze bloemen werden veel duurder in Engeland, maar juist goedkoper in de VS. Deze forse wisselkoersveranderingen zijn altijd het gevolg van speculatie en ebben na verloop van tijd weg. Dan bepalen de echte economische verhoudingen weer de wisselkoersen.

Daarmee komen we op het tweede effect: de economische groei. De eerste dreun zijn de kosten voor de ‘afscheiding’ en vervolgens nieuwe handelsverdragen; een leger juristen en onderhandelaars gaan hier jaren over doen. Dat levert in economische zin niets op en kost veel geld. Groot-Brittannië buiten de EU wordt minder interessant als vestigingsplaats voor bedrijven en industrieën uit de rest van de wereld. Dit kan leiden tot minder economische groei of zelfs krimp. Anderen zeggen dat een vermindering van Brusselse regels zal leiden tot juist meer groei na verloop van tijd. Minder industriële en transportactiviteit betekenen minder energieverbruik: dus lagere energieprijzen, versterkt door een lagere pond.

Tenslotte de financiële sector: Londen is het ‘speculatieve hart’ van Europa aangezien er vooral handel is in euro’s. Het ligt voor de hand dat de banken deze handel verhuizen, maar de vraag is of ze elders binnen de EU hetzelfde kunnen doen als nu in Londen.

Wat iedereen weet, is dat de (handels)banken niets geleerd hebben van de kredietcrisis. In Londen is de laatste jaren weer een forse zeepbel ontstaan, die zomaar kan leeglopen. Want een zeepbel verhuizen is niet makkelijk. Een nieuwe kredietcrisis ligt op de loer en dat geeft vooral onzekerheid op energieprijzen.

Deel op

Gerelateerde artikelen