ARTIKEL | Big data navigeren tuinders naar hun doelstellingen

Monique Smid · Monday 30 April 2018

Met komst van internet en gewas- en klimaatsensoren, is er veel ‘big data’ beschikbaar in de glastuinbouw. Met deze verzamelingen van data kan de tuinder bedrijfsaspecten zoals gewasgroei of het energiegebruik optimaliseren.

Een nieuw managementprogramma moet dit mogelijk maken. Zie het als een TomTom: de tuinder toetst een doelstelling in, en het programma leidt hem of haar daar naartoe.

“Stel jezelf een tomatenteler voor. Wat zou het mooi zijn als hij de productie, kwaliteit en oogsttijdstippen nog preciezer kan sturen dan nu het geval is”, dat zegt Simon van Mourik, assistent-professor bij Farm Technology Group van Wageningen University & Research. Hij werkt aan intelligente agrosystemen die gebaseerd zijn op precisietechnologie en datastromen. Samen met AgroEnergy legde van Mourik de basis voor een onderzoeksproject. Tijdens het onderzoek ‘Energy saving in greenhouse crop production’, waar LTO Glaskracht, B-Mex, Letsgrow.com en Delphy ook aan deelnemen, wordt een managementprogramma op basis van big data ontwikkeld.

 

Een managementprogramma dat het klimaat en energieverbruik automatisch stuurt

“Dit programma moet dynamisch kunnen sturen. Op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en dus ook het energieverbruik kan dat door de instellingen van uur tot uur aan te passen op basis van de meest recente gegevens”, vertelt van Mourik.

Alle relevante teeltfactoren moeten dus worden ingebouwd om antwoord te geven op vragen zoals: ‘Wat gebeurt er als de tuinder de CO2-concentratie verhoogt?, ‘Wat kost dat?’ en ‘Wat levert het op in termen van gewasgroei of extra kilogrammen product?’. Op basis van de metingen en berekeningen moet het programma voor het gewas optimale en qua kosten meest effectieve CO2-dosering bepalen.

 

Uitbreiding van BiedOptimaal

Een voorbeeld waar het met big data naartoe kan is BiedOptimaal van AgroEnergy. Dit product berekent op basis van uitgebreide data sets en voorspellingsmodellen de optimale APX-bieding voor de volgende dag. Hier maken al ruim 130 tuinders gebruik van.

Peter Goudswaard, productontwikkelaar bij AgroEnergy, licht toe: “Op de energiemarkt is veel te halen voor de tuinder. De prijzen van energie kunnen op de APX- en intradaymarkt sterk schommelen. Door de juiste APX-bieding en door bij te sturen op intraday kun je met het programma de energiekosten aanzienlijk verlagen, en tijd besparen.”

Op dit moment werkt AgroEnergy aan aanvullende oplossingen die de tuinder moeten helpen bij dagelijkse vragen zoals: “Loont het om de lampen aan te doen of kan je ze beter uit laten? Wat zijn de kosten, of wat is de besparing? En wat doet het gewas met de lampen aan of uit?” BiedOptimaal wordt op deze manier steeds meer vastgeknoopt aan teelt, klimaat en dagelijkse bedrijfsvoering. Hiervoor werken we samen met partners.”

Bram van Rens, data scientist bij AgroEnergy vertelt: “Uit de teelt moet de opbrengst komen, terwijl klimaat een kostenfactor is. De doelstellingen van de teelt- en energiemanager lopen dan ook uiteen. Maar beide factoren wegen mee in het rendement van het bedrijf, dus ze moeten hand in hand gaan. Big data maken juist adviezen mogelijk die het optimum aangeven.”

Lees het volledige artikel:

© Bron: Vakblad Onder Glas

 

Deel op

Gerelateerde artikelen