ARTIKEL | Minder gas, meer warmte, dit is het moment!

Edwin Valkenburg · Monday 26 February 2018

Het nieuws werd de afgelopen periode gedomineerd door de ‘brieven van minister Wiebes’. De centrale boodschap: het gasverbruik moet omlaag en dat moeten we sámen regelen.

Volgens Edwin Valkenburg van AgroEnergy is daarom nu het juiste moment om zaken voor elkaar te krijgen bij de overheid, zodat de tuinbouw een grote stap voorwaarts kan zetten richting een energieneutrale sector. AgroEnergy kan en wil hier een grote rol in spelen.

Verduurzaming van de energievoorziening is al langere tijd een speerpunt, ook voor de overheid. Toch komt een en ander pas de laatste periode echt in een stroomversnelling, merkt Edwin Valkenburg, Ontwikkelaar warmteprojecten bij AgroEnergy. “Natuurlijk, we hebben het klimaatakkoord van Parijs, maar desondanks ‘leefde’ duurzaamheid tot nu toe nog onvoldoende. Pas sinds de problemen in Groningen moet er versneld worden en wordt er actie ondernomen.”

 

Ingrijpende veranderingen

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schreef de afgelopen periode diverse brieven, onder meer om grote bedrijven van het gas af te krijgen en om de opmars van geothermie een impuls te geven. “De centrale boodschap hierbij is dat het gasverbruik echt omlaag moet en dat partijen dit samen moeten doen. Tuinders denken nog vaak dat die verduurzaming niet zo’n vaart zal lopen en dat er de komende decennia nog wel gas uit de kraan komt. De afgelopen periode kwamen echter de eerste signalen dat er ingrijpende veranderingen gaan komen, dat bestaande zekerheden in de energievoorziening zullen verdwijnen. Het is dus maar de vraag of we op langere termijn nog de beschikking hebben over gas of dat gas nog betaalbaar is; er gaan echt dingen veranderen!”

 

Behoefte aan warmte-infrastructuur

Valkenburg geeft aan dat de tijd nu rijp is om als tuinbouwsector aan te kloppen bij de landelijke overheid, en aan te geven wat er nodig is om een flinke duurzaamheidsslag te maken. “De minister heeft laten weten dat hij deze uitdaging sámen wil oppakken. Daarom is dit het moment om duidelijk te maken dat we grote stappen kunnen zetten en hier als tuinbouw klaar voor zijn, maar wel ondersteuning nodig hebben.”

Volgens Valkenburg is met name een goede warmte-infrastructuur hard nodig. “Op deze manier kun je koppelingen maken tussen bijvoorbeeld de restwarmte in het havengebied van Rotterdam en de Randstad en de tuinbouw in West- en Oostland. Voor een commerciële partij is investeren in een dergelijke infrastructuur echter nog te riskant; een overheid is de aangewezen partij om dit te realiseren. Zo kun je ook individuele initiatieven en kleine netwerken met elkaar verbinden, daarnaast zullen eerder nieuwe warmtebronnen worden gecreëerd en aangesloten. Dat kan een geothermiebron zijn, maar ook een bio-WKK of het gebruiken van retourwarmte van stadsverwarming. Als er een netwerk ligt, komt de vraag vanzelf. Zo ontstaan uiteindelijk open warmtenetten, waarbij iedereen kan leveren en afnemen en de warmteprijs wordt bepaald door de (warmte)markt.” Overigens richt AgroEnergy zich niet alleen op de grote tuinbouwgebieden zoals Oostland en Westland. Onze klanten zitten door heel Nederland, elke klant die een duurzaamheidsvraagstuk heeft, kan bij ons terecht.

 

Ondersteuning bij invulling warmtevraag

AgroEnergy wil en kan een grote rol vervullen in de duurzame energietransitie binnen de glastuinbouw. “We zijn nu al bij veel projecten en initiatieven betrokken, om ondernemers te ondersteunen bij het duurzaam invullen van hun warmtevraag. Hierbij zijn we vooral een partner voor de tuinder en/of projectontwikkelaar; we zijn méér dan alleen een warmteleverancier. Samen met de projectpartners brengen we de warmtevraag in beeld en maken we berekeningen hoe deze het beste met warmte is in te vullen. We vinden het belangrijk om hierbij direct de tuinders goed te betrekken. Als er binnen het project nog partners missen (bijvoorbeeld een bronontwikkelaar), kunnen wij uit ons uitgebreide netwerk partijen aandragen. We brengen het project samen van initiatief tot werkelijke warmtelevering.

Door onze brede rol en betrokkenheid hebben we als AgroEnergy een goed inzicht in waar de kansen – maar ook de uitdagingen! – liggen op weg naar een duurzame glastuinbouw. Die knowhow zetten we in ten gunste van de sector. En als de genoemde warmte-infrastructuur er komt, hebben wij er alle vertrouwen in dat de glastuinbouw – volgens de ambities van LTO Glaskracht – in 2040 daadwerkelijk energieneutraal kan produceren. Maar zoals gezegd: dan moeten we met elkaar de juiste stappen zetten en de overheid meekrijgen.”

 

Meer informatie over het duurzaam invullen van uw warmtevraag?

Wij helpen u graag! Neemt u gerust contact op met uw EnergieSpecialist of neem contact met ons op via 088-895 45 45 of mail naar info@agro-energy.nl

Deel op

Gerelateerde artikelen