ARTIKEL | Big Data en slimme oplossingen tillen bedrijfsvoering naar hoger plan

Janine Meester · Wednesday 30 August 2017

Het koppelen, analyseren en juist interpreteren van alle data die op een tuinbouwbedrijf worden verzameld, kan helpen de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Het koppelen, analyseren en juist interpreteren van alle data die op een tuinbouwbedrijf worden verzameld, kan helpen de bedrijfsvoering te optimaliseren (zie ook artikel ‘De digitale kas biedt volop kansen’). Lagere kosten en hogere opbrengsten als positief gevolg.

Toch is er een grote groep tuinbouwbedrijven die nog niet optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van (Big) Data. “Wij helpen glastuinders om de kansen te grijpen die Big Data bieden”, vertelt Bram van Rens, Data Scientist bij AgroEnergy.

“Dit doen we op basis van onze kennis en ervaring, én door de inzet van slimme datagedreven producten en diensten. Hierbij is steeds het doel om de bedrijfsvoering van de klant te ondersteunen en te optimaliseren. De focus ligt daarbij in eerste instantie op energiemanagement en de in- en verkoop van energie. Maar we gaan hier ook steeds verder. Immers, energie staat niet op zichzelf. Het is gekoppeld aan teelt en aan de dagelijkse bedrijfsvoering.”

Techniek, data en persoonlijk contact gaan hand in hand

Eén van AgroEnergy’s meest succesvolle data-gedreven producten is BiedOptimaal, waarvoor ze onlangs de Hendrik Lorentz Prijs –  De Nederlandse Data Science Prijs voor bedrijven en overheidsinstellingen – kreeg uitgereikt.

Dit product berekent, op basis van een grote set data, de optimale APX-bieding voor de volgende dag. “BiedOptimaal stuurt op een optimale inzet van de WKK, op die manier helpen we tuinders bij het verlagen van de energiekosten. Daarnaast besparen ze tijd die ze weer aan hun teelt kunnen besteden. Uiteraard levert het ook een directe kostenbesparing op het gebied van energie.”

“Deze slimme tool past binnen de Prescriptive-trede van de Gartner ladder van data-analyse. De tool analyseert wat er de afgelopen periode is gebeurd en gebruikt de verkregen informatie om de energievraag te voorspellen. Gecombineerd met klantspecifieke bedrijfswensen geeft de tool een optimaal advies voor de APX bieding voor morgen.”

Andere data-gedreven producten en diensten in het portfolio van AgroEnergy zijn onder meer EnergieRadar en EnergieMonitor. “Met het product EnergieRadar ondersteunen we glastuinders bij de in- en verkoop van energie voor de lange termijn. Ook product valt onderde Prescriptive-stap op de Gartner-ladder: het adviseert de klant voor een optimale in- en verkoop van energie”, legt Van Rens uit. De EnergieMonitor maakt energiedata en -kosten van de afgelopen jaren inzichtelijk, zodat op basis hiervan prognoses kunnen worden gemaakt. “Dit kun je onder de Descriptive-stap scharen: de beschikbare data vertellen ons wat er in het verleden is gebeurd. Dit inzicht helpt om de oorzaak te achterhalen en kan een trigger zijn om actie te nemen tot verbetering.”

Voorbeeld Gartner-ladder van data-analyse.

Boost voor innovaties

AgroEnergy ontwikkelt haar data-gedreven producten en diensten in nauwe samenspraak met de klant. “Door samen op te trekken, weten we exact waar knelpunten liggen voor glastuinders en ontwikkelen we producten waar onze klanten echt iets mee kunnen.”

Op dit moment werkt AgroEnergy onder meer, samen met ondernemers, aan de doorontwikkeling van BiedOptimaal. “Nu bepaalt BiedOptimaal het optimale biedschema voor de volgende dag, met BiedOptimaal Intraday kunnen tuinders straks ook bijsturen bínnen de dag. Daarnaast werken we hard aan de optimalisatie van clusters van tuinbouwbedrijven”

Momenteel realiseert AgroEnergy intern een Data & Analytics platform, waarmee data voor intern gebruik nog sneller en makkelijker worden ontsloten. “Dit zal de innovatiesnelheid van data-gedreven producten een verdere boost geven, waardoor klanten nóg meer kunnen profiteren van de mogelijkheden van ‘Big Data’.”

 

Meer weten over hoe AgroEnergy u kan helpen om de kansen van Big Data optimaal te benutten? Neem contact met ons op! We helpen u graag. Bel 088-895 45 45 of mail naar info@agro-energy.nl.

Deel op

Gerelateerde artikelen