ARTIKEL | De digitale kas biedt volop kansen!

TessvanOlst · Tuesday 6 June 2017

‘Big Data’ is hot. Ook voor tuinders kan het koppelen en analyseren van data veel opleveren. AgroEnergy helpt u om met Big Data meer inzicht in en grip te krijgen op uw bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten naar een hoger niveau te tillen.

Big Data tillen bedrijfsvoering naar hoger plan.

Big Data, iedereen heeft er de mond van vol. Maar wat zíjn Big Data precies? “Het gaat hierbij niet per definitie om nieuwe gegevens, maar ook om het koppelen en onder de loep nemen van bestaande gegevens”, legt Bram van Rens, Data Scientist bij AgroEnergy uit. “Op tuinbouwbedrijven zijn enorm veel data beschikbaar; over het klimaat, de inzet van arbeid, energie, productie et cetera. De meeste tuinders doen echter relatief weinig met de beschikbare gegevens. Terwijl het analyseren, combineren en het juist interpreteren van deze data veel inzichten en conclusies kan opleveren en telers helpt om juiste beslissingen te nemen.”

Van Rens noemt als voorbeeld een teler die zijn WKK wil inzetten om in de vroege ochtenduren te belichten en om zijn kas in de nacht extra te verwarmen. “Het is dan de vraag wanneer je de WKK het beste kunt laten draaien. Veel zaken spelen hierbij een rol: wat is het goede moment om warmte te maken en de warmtebuffer aan te spreken, wanneer heeft de tuinder precies elektriciteit en CO2 nodig, wat is een gunstig moment om elektriciteit terug te leveren aan het net. Om hierin een juiste keuze te maken, moeten veel data worden geanalyseerd. Dat is niet eenvoudig en vergt specialistische knowhow.”

Data-analyse op meerdere niveaus

AgroEnergy helpt telers bij deze data-analyse en bij het nemen van de juiste beslissingen. “We hebben verschillende oplossingen voor de stappen van de waarde-ladder (Gartner) van data-analyse: Beschrijvend, Diagnostisch, Voorspellend en Adviserend. We kijken onder andere samen met de tuinder wat de beschikbare data vertellen over de huidige situatie: wat gaat goed en waar zijn er problemen?”, legt Van Rens uit. “Aan de hand van de data onderzoeken we waardoor de gesignaleerde problemen zijn ontstaan, maar ook waarom bepaalde zaken wél goed gingen. Heb je hier inzicht in, dan weet je dus ook wat je kunt verwachten van de komende periode en kun je erop sturen dat bepaalde zaken wel of juist niet gebeuren. Ofwel: tuinders kunnen hun doelen vaststellen en de acties bepalen die nodig zijn om daar te komen.”

Verdere vlucht

Big Data helpen tuinders dus bij het uitstippelen van een juiste en goed onderbouwde koers, die bijdraagt aan het verbeteren van de bedrijfsresultaten. “Je stuurt niet meer op gevoel, maar op harde feiten. En dit levert veel op; denk aan energie- en kostenbesparing, productieverhoging, kwaliteitsverbetering, tijdsbesparing en inzicht in nieuwe verdienmodellen. Kortom: een optimalisatie van de bedrijfsvoering.”

Volgens Van Rens neemt de verdere digitalisering in de kas, en daarmee de ontwikkeling van Big Data, de komende jaren een verdere vlucht. “Mede door de opmars van bijvoorbeeld sensortechnologie verzamelt de tuinbouw steeds meer data , die een schat aan inzichten en informatie opleveren. AgroEnergy neemt hier een voortrekkersrol in, wij willen klanten ontzorgen en helpen hun toegevoegde waarde te maximaliseren.”

 

Deel op

Gerelateerde artikelen