NIEUWS | Samenwerking Warmtecoöperatie Zuidplaspolder en AgroEnergy

Marijke van Rongen · Wednesday 22 February 2017

Onlangs heeft AgroEnergy een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Warmtecoöperatie Zuidplaspolder.

“We zijn er trots op dat we ons partner mogen noemen van de warmtecoöperatie Zuidplaspolder”, zegt Edwin Valkenburg, Ontwikkelaar warmteprojecten bij AgroEnergy. “Samen gaan we in de komende periode een businessplan en businesscase uitwerken voor de investering in een lokaal warmtenet en de levering van warmte in dit gebied.”

20170209_121201

Namens AgroEnergy ondertekent directeur Rien Bot (links) samen met Hans Koolhaas (rechts) de samenwerkingsovereenkomst.

 

De Warmtecoöperatie Zuidplaspolder is de eerste coöperatie die vanuit LTO Glaskracht is opgericht. De lokale glastuinbouw is hiermee goed georganiseerd en daarmee een goede gesprekspartner voor mogelijke aanbieders van warmte.

“Wij vinden dit een goede ontwikkeling”, aldus Edwin. “De ondernemers in de Zuidplaspolder laten hiermee zien het vraagstuk rondom verduurzaming serieus te nemen. Warmte gaat een grote rol spelen in deze verdere verduurzaming. Zeker het optimaal benutten van laagwaardigere warmte, zoals retourstromen uit de gebouwde omgeving. Een goed voorbeeld wat ons betreft, dat goed aansluit bij de visie van AgroEnergy op het gebied van warmte.”

Hans Koolhaas: Ik heb veel vertrouwen dat het lukt om het warmteproject in de Zuidplas te realiseren. Zeker wanneer we als bedrijven en overheden onze krachten echt bundelen voor een robuust en toekomstbestendig warmtesysteem. Met haar kennis en kunde heeft AgroEnergy hierbij absoluut toegevoegde waarde voor onze Warmtecoöperatie.

Deel op

Gerelateerde artikelen