ARTIKEL | Duurzame warmte voor Oostland

Edwin Valkenburg · Tuesday 4 December 2018

Een nieuw project in het Oostland met een bestaand warmtenetwerk dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van een CO2-neutrale glastuinbouw.

In een nieuw artikel van KAS vertellen Edwin Valkenburg, Ontwikkelaar Warmteprojecten en Rien Bot, Directeur Warmte Ontwikkeling bij AgroEnergy hoe AgroEnergy zich inzet om de klimaatdoelstellingen van een CO2-neutrale glastuinbouw te halen.

Warmte in de glastuinbouw

Aangezien warmte in de glastuinbouw de meest dominante energievraag is, wil AgroEnergy zoveel mogelijk telers van duurzame warmte voorzien. AgroEnergy is van mening dat warmte, mits niet CO2 -dragend, de snelste manier om de CO2 nul-doelstelling te halen. Zo heeft AgroEnergy de ambitie om het bestaande warmtenet in de B-driehoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek, te verduurzamen en aanzienlijk uit te breiden. Het leidingstelsel van deze driehoek maakt het mogelijk om op korte termijn daadwerkelijk stappen te zetten in het verduurzamen.

“Door met duurzame bronnen te werken, kun je een gasreductie realiseren van 80%.”

CO2 neutraal aan de bron

Dit warmtenet is ooit aangelegd voor afzet van warmte vanaf een elektriciteitscentrale, waarvan een deel van de vrijgekomen warmte werd geleverd aan de glastuinbouw. Later is er een verbinding ontstaan via het Rotterdamse stadsverwarmingsnet met het Rotterdamse havengebied. Daardoor kan ook warmte worden geleverd die afkomstig is van de productie van een vuilverbrandingsinstallatie. Niet alle huidige bronnen zijn voldoende duurzaam, omdat het deels fossiele warmte is. Hierdoor draagt deze warmte niet bij aan de doelstelling CO2-neutraal. Edwin Valkenburg en Rien Bot zetten zich met verve in voor de verduurzaming van de sector.

Behoefte is groot

Valkenburg ziet reële kansen om het beleveringsgebied uit te breiden tot zeker 600 hectare. “Wij kunnen met de capaciteit van het bestaande netwerk meer dan het dubbele leveren dan het volume wat we nu doen”. Edwin Valkenburg gelooft in de kracht van samenwerking en hoopt dat er in de komende jaren grote stappen worden gezet in het verduurzamen van warmte. “Het zou mooi zijn om als we over 20 jaar terugkijken, kunnen zeggen dat we een aandeel hebben gehad in de verduurzaming en daarmee in het voortbestaan van de tuinbouw in Nederland”, aldus Rien Bot.

Meer weten? Lees hier het hele artikel:

 

 

 

 

Deel op

Gerelateerde artikelen