Scherp Inzicht

Artikel

Filter op:
ARTIKEL | Extra flexibiliteit van BiedOptimaal Intraday levert geld op

Monique Smid · 24/01/2020

Het energiemanagement is zeer bepalend voor het rendement van een tuinbouwbedrijf. Daar is ook Karin van der Eijk van VDE Plant zich van bewust. Karin maakt sinds enkele maanden gebruik van BiedOptimaal Intraday. Deze uitbreiding op de datagedreven oplossing BiedOptimaal biedt haar meer flexibiliteit in haar energiemanagement. Dat levert geld op én geeft rust.

Artikel |AgroEnergy zet in op handelsmarkt warmte voor tuinders

Marijke van Rongen · 10/10/2019

AgroEnergy, energiepartner voor de tuinbouwsector, ontwikkelt een handelsmarkt voor warmte voor tuinders. Dat meldt het bedrijf na twee pilots met aanbieders en afnemers van warmte, waarin de kostprijs voor warmte laag bleef. In 2021 moet een echte warmtedagmarkt opgezet zijn.

ARTIKEL | Schouders onder verduurzaming warmte

Monique Smid · 08/10/2019

Een duurzame invulling van de warmtebehoefte is cruciaal om te komen tot een CO2 –neutrale glastuinbouw. Volgens Edwin Valkenburg is verduurzamen is iets wat we sámen moeten doen. En het vergt vooral een langetermijnvisie en de overtuiging dat verduurzaming naar de toekomst toe de enige weg is.

ARTIKEL | Energiebeheer: de werkdag van EnergieOperator Jeroen van Es

Monique Smid · 18/06/2019

Volledige ondersteuning bij uw energiemanagement; dat is waar het om draait bij EnergieBeheer. EnergieOperator Jeroen van Es neemt alle energiezaken van de klant uit handen. Hoe doet hij dit en hoe ziet zijn werkdag eruit?

ARTIKEL | Energiebeheer tilt energiemanagement van Noordhuys Tomatoes naar hoger plan

Monique Smid · 11/06/2019

Met meerdere energiemarkten, veel installaties op bedrijven en een schat aan beschikbare data, is een continue focus op energiemanagement noodzakelijk. Dat ziet ook Theo van Noord van Noordhuys Tomatoes.

ARTIKEL | Kennispartners AgroEnergy en Delphy starten pilot autonome kas met telers in binnen- en buitenland

Monique Smid · 27/05/2019

Een écht autonome kas komt stap voor stap dichterbij. Er is met kunstmatige intelligentie veel meer mogelijk dan velen voor mogelijk hielden

ARTIKEL | Congestiemanagement: veel interesse in leveren en afnemen flexibel vermogen

Monique Smid · 29/04/2019

In verschillende projecten werken netbeheerders, telers en dienstverleners aan concrete oplossingen om de congestie op het net beter beheersbaar te maken.

ARTIKEL | In vier stappen het beste energiebeheer voor jouw bedrijf

Monique Smid · 03/04/2019

In dit artikel legt EnergieOperator Jeroen van Es aan de hand van vier kernwoorden uit wat EnergieBeheer is en wat je ervan kan verwachten.

ARTIKEL | Verduurzaming: warmte moet een eigen waarde krijgen

Rob Vellekoop · 20/03/2019

In de glastuinbouw is warmte de meest dominante energievraag. Daarom is verduurzaming via warmte belangrijk. In de afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe (voornamelijk lokale) warmtenetten in de glastuinbouw ontstaan.

ARTIKEL | Autonoom telen is verrassend dichtbij

Edwin Valkenburg · 14/03/2019

Tijdens de deelname aan de Autonome Kas Challenge vergaarden ze met hun team ‘The Croperators’ een schat aan informatie over telen op basis van slimme rekenmodellen. Nu gaan Delphy en AgroEnergy de samenwerking aan om het bestaande model verder te ontwikkelen met als doel de tuinbouw autonoom te laten telen.

ARTIKEL | Congestie op het net: Dichterbij dan u denkt

Rudolf de Vetten · 12/02/2019

“Geen plek voor nieuwe zonneparken op stroomnetwerk”, heeft u dat ook gelezen op nos.nl? De groei van zonneparken gaat zo hard dat het stroomnetwerk dit niet aan kan. Dit maakt tastbaar hoe dichtbij de beperkingen zijn van het Nederlandse stroomnetwerk.

ARTIKEL | Duurzame warmte voor Oostland

Edwin Valkenburg · 04/12/2018

Een nieuw project in het Oostland met een bestaand warmtenetwerk dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van een CO2-neutrale glastuinbouw.

ARTIKEL | Hoe werkt de intradaymarkt?

Monique Smid · 14/08/2018

De intradaymarkt is volop in ontwikkeling. Door de opkomst van zon- en windenergie wordt de energieproductie minder goed voorspelbaar. Dat betekent meer onbalans op de dag zelf in de huidige markt.

ARTIKEL | ‘Warmte moet eigen waarde krijgen’

Edwin Valkenburg · 29/06/2018

Warmte moet op termijn – net als gas en elektriciteit – een commodity product worden, waarbij de prijs wordt gebaseerd op basis van een marktwerking.

ARTIKEL | ‘Duurzame warmtevoorziening is ook onze verantwoordelijkheid’

Edwin Valkenburg · 11/06/2018

Duurzame warmteprojecten zijn in opkomst. AgroEnergy is nauw betrokken bij veel van deze projecten. Welke rol vervult AgroEnergy, en welke mogelijkheden zijn er?

1 2 3