BLOG | Overvallen door de gunstige economie?

Peter van den Berg · Friday 21 September 2018

De werkloosheid daalt, belastinginkomsten stijgen en de grootste economische discussie van dit moment is of het niet tijd is voor een forse loonstijging. Dat klinkt als goed nieuws: bedrijven kunnen meer omzet en winst maken en er is weer groei. Maar groei leidt altijd tot schaarste.

Mensen die aan het (ver)bouwen zijn ervaren het al een tijdje: je moet geduld hebben voordat een timmerman of aannemer tijd heeft om jouw opdracht uit te voeren.

De schaarste leek geen vat te krijgen op de energiemarkten. Oké, afgelopen februari en maart waren er twee extreem koude weken waarin de daggasprijzen door het dak gingen. En dan duurt het altijd even voordat de rust terugkeert. Maar eind maart kocht je gas op de daggasmarkt voor 19 ect/m3. Niet goedkoop, maar niet veel anders dan in de maanden ervoor. Gas voor verdere jaren staat al meer dan een jaar in ‘backwardation’. Dat betekent dat hoe verder het leveringsjaar vanaf nu is, hoe lager de prijs is. Gas voor 2019 liep deze zomer op naar 20 ect/m3, maar voor 2022 bleef deze hangen op 17 ect/m3.

Backwardation is een teken dat de markt verwacht dat er een overschot aankomt. Producenten willen graag verkopen en afnemers denken: als ik wacht wordt het nog wel goedkoper. Kortom, er is bepaald geen schaarste.

In de elektriciteitsmarkt zijn de prijzen al een jaar geleden uit backwardation gekomen. Schaarste in Engeland, problemen met kerncentrales in Frankrijk en België die iedere keer weer de kop opsteken, en het feit dat er al twee jaar lang in heel Noordwest Europa geen enkele nieuwe centrale in gebruik is genomen. De markt kreeg langzaam in de gaten dat het, ondanks de massale installatie van windmolens en zonnepanelen, wel eens krap kan worden in delen van het jaar.

Hogere prijzen voor steenkool en CO2-rechten

Onderliggend was de steenkoolprijs in 3 jaar tijd al meer dan verdubbeld, van 40 naar 90 dollar/ton voor het komende jaar. Ook de CO2-rechten waren omhoog geslopen van 5 naar 10 euro/ton afgelopen zomer. Dit zijn prijsstijgingen van 100% of meer, terwijl de elektriciteitsprijs en de gasprijs maar met circa 40% stegen in deze periode. En als de gasprijs van 14 naar 19 ect/m3 gaat, is dat niet echt schokkend. De stijging van de prijs van CO2-rechten werd ingegeven door aanscherpingen van de EU die het systeem effectiever wil maken. Maar ingrijpend was het niet, dus de markt reageerde niet echt. En blijkbaar was er in de markt vrijwel niemand die zich realiseerde dat de zichtbare economische groei wel eens tot stijging van energieverbruik en daarmee CO2-emissie kon leiden.

Tip voor uw energie-inkoopstrategie

De laatste maand is dit beeld volledig veranderd. De markten voor CO2-rechten, elektriciteit en gas zijn in een stijging terecht gekomen die we hiervoor alleen in 2008 hebben gezien. Is de stijging  overdreven? Waarschijnlijk wel. Maar is het raar dat gas- en elektriciteit een inhaalslag maken? Nee, dat is niet raar. Is het niet heel logisch dat door de groei van het energieverbruik emissierechten een keer schaars worden? Blijkbaar is het voor ons, mensen, heel moeilijk om in cycli te denken. We zien de opgaande beweging niet komen. En denken of hopen we dat er gauw een daling komt. Maar daar is weinig reden voor. En over een aantal maanden is er niemand die gelooft dat er weer een daling komt. En dan komt ie weer.

Dus een tip voor uw energie-inkoopstrategie: houd er rekening mee dat er een conjunctuurbeweging is en dat zulke bewegingen gepaard gaan met overdrijving in prijzen, zowel opwaarts als neerwaarts.

Deel op

Gerelateerde artikelen