BLOG | Het energiebedrijf is zichzelf niet meer

Communicatie · Wednesday 6 June 2018

Ieder bedrijf wil een gezonde winst maken. Door mooie producten te maken of slimme diensten te leveren. Als het goed is zorgt dit voor voldoende omzet en om uiteindelijk winst over te houden.

Of je in staat bent om geld te verdienen hangt af van het karakter van de bedrijfsactiviteiten. Voeg je voldoende waarde toe? Is je product uniek? Vergt het bijzondere vaardigheden? Is het snel te kopiëren?

Het toevoegen van waarde voor klanten in de energiemarkt is de afgelopen 15 jaar sterk veranderd. Vanaf 2001 is door energiebedrijven hard gewerkt aan het op orde brengen van de basisprocessen. Regelgeving, beleid, processen en systemen moesten volwassen worden. Dat duurde lang. Vanaf 2006 hebben tuinders zelf de handschoen opgepakt, en handelen sindsdien zelf op de energiemarkten. Door de opkomst van de WKK ontstonden vervolgens mooie kansen om de energiekosten sterk te reduceren. Met de inkoop van gas en de productie van elektriciteit kon goed geld verdiend worden. Energiebedrijven die dat mogelijk maakten, creëerden op die manier nieuwe waarde voor de klanten.

Nieuwe wegen

De tijden dat er goed geld verdiend kon worden door tuinders met slimme handel op de energiemarkten is al een tijdje voorbij. De toegevoegde waarde van energiebedrijven is op dat vlak ook afgenomen. Het is niet meer uniek, het is kopieerbaar. Toch zijn er nog steeds mogelijkheden om waarde toe te voegen en tuinders te helpen om ‘geld te verdienen’ met energie. De energiemarkten bieden immers voldoende opties voor optimalisatie en kostenbesparing. Mits je weet hoe dat werkt en wat daarvoor nodig is. Energiebedrijven moeten dus nieuwe wegen in slaan om waarde te blijven toevoegen voor klanten.

Deze nieuwe wegen zijn niet eenvoudig te bewandelen. De optimalisatie van energiekosten vergt inmiddels vergaande automatisering. Er zijn immers zoveel mogelijkheden en zoveel variabelen waar rekening mee moet worden gehouden. Lange termijnhandel is aangevuld met handel op de korte termijn (dag vooruit) en zelfs binnen de dag. Ook noodvermogen en onbalans creëren opties. Daarnaast hangt de optimale transactie op een energiemarkt onder andere af van het weer, het kasklimaat, de belichtingsbehoefte, de warmtebehoefte en de ontwikkeling van de energieprijzen. Ieder tuinbouwbedrijf is uniek. Hoe zorg je er toch voor dat je gebruik maakt van al deze mogelijkheden, gericht op de laagst haalbare energiekosten?

Data science

Gelukkig biedt data science de oplossing. Slimme rekenmodellen maken het mogelijk om alle afwegingen in een fractie van de tijd door te nemen en met het best mogelijke resultaat te komen. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Hiermee kan een energiepartij nieuwe waarde toevoegen voor de tuinder. Dit betekent wel dat de energiepartij een hele nieuwe rol krijgt. De energieleverancier van morgen is een dienstverlener met vergaande expertise op het gebied van energie, IT en data science. Deze hernieuwde energiepartij werkt intensief samen met partners om de tuinder te helpen bij de optimale bedrijfsvoering. Energie staat immers niet op zichzelf. Energiekosten en teeltopbrengsten zijn nauw verbonden. Vanuit deze visie ontstaan legio nieuwe mogelijkheden. Vraagje: het optimum tussen energiekosten en teeltopbrengsten… weet u waar die ligt? Heeft u dat optimum al bereikt?

Deel op

Gerelateerde artikelen