Benchmark Kleinverbruik

In 2011 is door de Nederlandse overheid het “besluit kostenoverzicht energie” van kracht geworden. Dit besluit heeft als doel afnemers van energie bewust te maken van hun energieverbruik en de daarbij horende kosten. Energieleveranciers, waaronder AgroEnergy, moeten dit via een jaarlijks overzicht inzichtelijk maken voor hun afnemers. Een van de gegevens die wij als energieleverancier moeten verstrekken, is een vergelijking van het verbruik in de periode waarop uw jaarafrekening betrekking heeft met de benchmark voor uw verbruikscategorie.

 

Hieronder vindt u een gemiddeld, genormaliseerd overzicht aan voor gas en elektra over de voorgaande leveringsjaren:

Verbruiksjaar Gemiddeld gas (m3) Gemiddeld Elektra (kWh) Datum update
2012 10.819 52.171 31-03-2014
2013 11.240 46.616 27-05-2015
2014 8.663 37.350 01-12-2015
2015 9.577 42.877 03-10-2016
2016 10.585 47.015 02-02-2018
2017 9.006 46.120 30-01-2019