Benchmark Kleinverbruik

In 2011 is door de Nederlandse overheid het “besluit kostenoverzicht energie” van kracht geworden. Dit besluit heeft als doel afnemers van energie bewust te maken van hun energieverbruik en de daarbij horende kosten. Energieleveranciers, waaronder AgroEnergy, moeten dit via een jaarlijks overzicht inzichtelijk maken voor hun afnemers. Een van de gegevens die wij als energieleverancier moeten verstrekken, is een vergelijking van het verbruik in de periode waarop uw jaarafrekening betrekking heeft met de benchmark voor jouw verbruikscategorie. Hiernaast vind je een gemiddeld, genormaliseerd overzicht aan voor gas en elektriciteit over de voorgaande leveringsjaren.

 

Verbruiksjaar Gemiddeld Gas (m3) Gemiddeld Elektriciteit (kWh) Datum update
2017 9.006 46.120 30-1-2019
2018 7.901 43.487 06-1-2020
2019 6.814 34.224 13-1-2021
2020 7.138 34.671 8-11-2021