DOET U MEE?

Op weg naar autonoom teeltmanagement

Press here for english

De mogelijkheden op het gebied van data-ontsluiting, sensortechniek en kunstmatige intelligentie zorgen ervoor dat autonoom teeltmanagement dichterbij is dan we een aantal jaar geleden dachten. Dat blijkt wel uit de resultaten van de Autonome Kas Challenge. Dit biedt kansen voor de glastuinbouw. Voor de verdere ontwikkeling van autonoom telen zijn The Croperators op zoek naar partijen die willen bijdragen aan dit succes. Doet u met ons mee?

 

Wie zijn The Croperators?
Delphy en AgroEnergy vormen samen The Croperators. The Croperators is het enige Nederlandse team dat meedeed aan de internationale Autonome Kas Challenge georganiseerd door Wageningen Universiteit (WUR) en het Chinese Tencent. In de challenge stuurden we een proefkas aan met behulp van kunstmatige intelligentie en rekenmodellen die gevoed werden door sensordata. The Croperators bestaan uit data scientists, teelt- en energie-experts en productontwikkelaars. Samen combineren we kennis van teelt, energie, klimaat en data science.

 

Ontwikkeling product autonoom teeltmanagement
Met de continue groei van de wereldbevolking neemt de behoefte aan voedsel toe. Daarnaast nemen de verduurzamingsvraagstukken toe in zowel de sierteelt als groenteteelt en is er een tekort aan teelt- en energie-experts in veel bedrijven. Hoe kan de glastuinbouw deze uitdagingen ombuigen tot kansen?

Door kennis van teelt en energie beschikbaar te maken via slimme datagedreven diensten. AgroEnergy en Delphy werken samen aan een product dat autonoom teeltmanagement in de praktijk mogelijk maakt. Bij bedrijven met veel kennis helpt dit bij complexe keuzes in teeltmanagement, waar minder kennis aanwezig is, is de stap naar teeltsturing op afstand straks mogelijk. Zo ontstaat een optimaal kasklimaat en lager energieverbruik met een optimale teeltopbrengst als resultaat. Minder sturen op intuïtie en meer op data!

 

Doet en denkt u met ons mee?
Voor de verdere ontwikkeling van autonoom teeltmanagement komen we graag in contact met:

  • Grote glastuinbouwbedrijven met groenteteelt, liefst ook met vestigingen in meerdere landen
  • Bedrijven die internationaal kassen bouwen
  • Investeerders, klimaatcomputer- of techbedrijven

 

Interesse of meer informatie?

Rudolf de Vetten
Developer data solutions, AgroEnergy
      Mail: r.devetten@agro-energy.nl  
Klaas van Egmond
Teeltengineer, Delphy
     Mail: K.vanegmond@delphy.nl