ARTIKEL | ‘Warmte moet eigen waarde krijgen’

Edwin Valkenburg · Friday 29 June 2018

Warmte moet op termijn – net als gas en elektriciteit – een commodity product worden, waarbij de prijs wordt gebaseerd op basis van een marktwerking.

 “Op deze manier kunnen we warmte optimaler benutten.”

“Natuurlijk, partijen wisselen al langere tijd warmte uit. Maar vooralsnog gebeurt dit erg eenzijdig. Daarnaast is warmte prijstechnisch nog vooral gelinkt aan de gasprijs”, zegt Edwin Valkenburg. Hij houdt zich binnen AgroEnergy bezig met de ontwikkeling van warmteprojecten. “Daar moeten we vanaf: warmte dient een eigen waarde te krijgen. Daarom moeten we toe naar een situatie waarin iedereen warmte kan vragen en aanbieden en waarbij de prijs wordt bepaald op basis van vraag en aanbod. Net zoals dat bij elektriciteit gebeurt op de APX-markt. Op termijn zal de gasprijs immers geen reële referentie meer zijn waaraan we de prijs van warmte kunnen relateren. En met een marktwerking kun je bronnen optimaler inzetten en realiseren afnemers de laagst haalbare warmteprijs.”

Valkenburg noemt het voorbeeld van een geothermieproject, waarbij meerdere klanten de beschikbare warmte afnemen. “Maar een tuinder die standaard 2 MW gecontracteerd heeft, kan deze warmte in een bepaalde periode van het jaar misschien helemaal niet gebruiken. Dan gaat deze verloren. Als er een warmtemarkt was, zou je deze hier kunnen aanbieden. En misschien is het zelfs wel interessant om de warmte te verkopen op momenten dat je zelf wel warmtevraag hebt, omdat de waarde van de warmte voor een andere partij simpelweg veel groter is. Die wil er dan waarschijnlijk ook meer voor betalen. Kortom: het creëren van marktwerking biedt veel mogelijkheden voor een optimale benutting van warmte.”

Deel op

Gerelateerde artikelen