ARTIKEL | ‘Duurzame warmtevoorziening is ook onze verantwoordelijkheid’

Edwin Valkenburg · Monday 11 June 2018

Duurzame warmteprojecten zijn in opkomst. AgroEnergy is nauw betrokken bij veel van deze projecten. Welke rol vervult AgroEnergy, en welke mogelijkheden zijn er?

Met de recente ‘brieven van Wiebes’, is nog eens extra onderstreept dat de tuinbouw van het gas af moet. AgroEnergy vervult hier niet alleen de leveranciersrol (faciliterend of risicodragend), we zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van dergelijke projecten.

Verantwoordelijkheid voor energietransitie

“Niet iedereen begrijpt waarom we dit doen. AgroEnergy is begonnen als inkoopcombinatie en vervolgens doorgegroeid naar leverancier van gas en elektriciteit”, vertelt Edwin Valkenburg, projectontwikkelaar Warmte.

“We pakken een rol in duurzame warmteprojecten, denk bijvoorbeeld aan geothermie, het gebruik van restwarmte en bio-WKK’s. Dit komt vooral omdat we zien dat verduurzaming via warmte een must is richting de toekomst. Uiteindelijk moet ook de tuinbouw CO2-neutraal produceren. Het realiseren van deze energietransitie voelen wij ook als onze verantwoordelijkheid.”

Breed gedragen projectopzet

Bij de ontwikkeling van warmteprojecten adviseren wij tuinders op basis van onze kennis van en ervaring met energievoorziening in de glastuinbouw. Daarnaast maken wij analyses en ondersteunen we bij het uitwerken van een haalbaarheidsstudie. De praktijk leert dat samenwerken en ervaring delen met meerdere partijen het beste resultaat oplevert.

Faciliterend of risicodragend leverancier

Binnen warmteprojecten zijn verschillende rollen mogelijk. De rol kan puur faciliterend zijn, maar ook risicodragend. Dat is het geval bij het geothermieproject Wayland Energy Bergschenhoek. “Wayland Energy investeerde in de aardwarmtebron en het netwerk, en wij zorgen ervoor dat de warmte bij de tuinders komt. De risico’s met betrekking tot de prijs of waarde van de warmte liggen bij ons. Op deze manier ontzorgen wij de tuinders en Wayland Energy, en kunnen we extra toegevoegde waarde bieden”, aldus Edwin.

Meer weten? Lees hier het hele artikel:

 

 

Deel op

Gerelateerde artikelen