ARTIKEL | ‘Aansluiting warmteleiding draagt bij aan toekomst Zuidplaspolder’

Monique Smid · Friday 22 September 2017

In Vakblad Onder Glas vertellen tuinders, LTO Glaskracht en AgroEnergy over de realisatie van het warmtenet tussen de haven van Rotterdam en Leiden.

De plannen om de restwarmte van het Rotterdamse Havengebied te transporteren naar het stedelijk gebied van Leiden, biedt een unieke kans voor de tuinders in de Zuidplaspolder. Het voornaamste doel van de warmteleiding is de levering van duurzame restwarmte aan bebouwde stedelijke omgeving van Leiden. Maar het project kan verder worden geoptimaliseerd door de aansluiting van de glastuinders op het net. De tuinbouw kan namelijk uit de voeten met lagere temperaturen dan de woningen in Leiden. Dat betekent dat zij de retourwarmte (de warmte die ‘terugkomt’ uit Leiden, met een temperatuur van 70 graden) heel goed kunnen gebruiken in de kas.

“Op deze manier wordt het gehele systeem beter benut. Daarnaast kan de tuinbouw de warmte ook in de zomermaanden gebruiken, en eventueel opslaan. Op deze manier kunnen we de nodige flexibiliteit inbrengen en is de tuinbouw de ‘kers op de taart’ voor dit warmteproject”, aldus Hans Koolhaas, van LKP Plants.

Samenwerken in de warmtecoöperatie Zuidplaspolder

LTO Glaskracht adviseerde de tuinders om zich te verenigen in een coöperatie. Zo zijn ze gezamenlijk een goede en serieuze gesprekspartner voor de Warmtealliantie Zuid-Holland. Bij deze warmtecoöperatie zijn verschillende partijen aangehaakt. Hans van der Berg is vanuit LTO Glaskracht aangehaakt als procesmanager. AgroEnergy werd bij de coöperatie betrokken om onder andere de waarde van de warmte in beeld te brengen.

Op termijn zullen de tuinders ook onderling warmte uitwisselen. Daarvoor moet er een warmteplatform worden op gezet waar tuinders hun warmte aan kunnen bieden. Edwin Valkenburg, AgroEnergy vertelt: “Met een dergelijk platform ontstaat er marktwerking voor warmte, waar mee het zijn eigen waarde krijgt. Als energiebedrijf zien we hierin de toeokomst van warmte. Daarom werken we momenteel al aan een prototype van een warmteplatform.”

‘Go’ of ‘no-go’

Het is nog niet helemaal zeker of de warmteleiding tussen Rotterdam en Leiden er komt, het project en de financiering is namelijk nog niet helemaal rond. Dit jaar moet er een go of no-go worden gegeven, en bij een go moet de warmteleiding in 2020 in bedrijf zijn.

Lees het volledige artikel hier:

Deel op

Gerelateerde artikelen