Disclaimer

De door AgroEnergy op deze website versterkte informatie dient in geen geval beschouwd te worden als een beleggingsadvies, financiële dienst, juridisch of financieel advies.

Inhoud

Aan de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die door AgroEnergy wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. AgroEnergy streeft naar een evenwichtige weergave van informatie uit diverse bronnen. Er kan echter niet worden uitgesloten dat de informatie op enig moment niet volledig of achteraf bezien onjuist blijkt te zijn geweest. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Aansprakelijkheid

AgroEnergy is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van het gebruik van de website van AgroEnergy.

In artikel 9 van de Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten Eneco Business B.V. wordt aangeven in welke gevallen AgroEnergy o.a. niet aansprakelijk is. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van AgroEnergy.

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten Eneco Business B.V.

Voor de specifiek op de Elektronische dienst van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten Eneco Business B.V.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing